TÜRKİYE - ETİYOPYA İŞ KONSEYİ

ETİYOPYA BİLGİ NOTU, MAYIS 2022
ETİYOPYA ÜLKE BİLGİ NOTU, MAYIS 2022
ETİYOPYA CUMHURBAŞKANI SN. MULATU TESHOME WİRTU’NUN ONURUNA ÇALIŞMA KAHVALTISI VE CEO FORUMU SONUÇ RAPORU

Etiyopya Cumhurbaşkanı Sn. Mulatu Teshome Wirtu'nun Türkiye'ye resmi ziyareti vesilesiyle 9 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen çalışma kahvaltısı ve CEO Forumu'na ilişkin sonuç raporu ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Türkiye - Etiyopya İnfografikleri
Türkiye-Etiyopya İş Forumu Sonuç Raporu, 27 Nisan 2015

Kurulumuz tarafından 27 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-Etiyopya İş Forumu Sonuç Raporu ekte bilginize sunulmaktadır.

Etiyopya Yatırım Rehberi

Etiyopya Yatırım Rehberi ektedir.

Diğer İş Konseyleri