TÜRKİYE - FİLDİŞİ SAHİLİ İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2014
Türkiye Tarafı Başkanı: İhsan Şahin
Firma ve Unvanı: Sıla Teknoloji ve Sağlık Anonim Şirketi, Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Kanat Kuruluşu: Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası
Karşı Kanat Başkanı: Faman TOURE 
Karşı Kanat Kuruluşu: Fildişi Sahili İşverenler Genel Konfederasyonu
Karşı Kanat Başkanı: Ahmed Cissé 

DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi 2014 yılında Türkiye ile Fildişi Sahili arasında ikili iş ilişkilerinin artırılması hedefiyle kurulmuştur. DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi, Türkiye'nin Fildişi Sahili ve Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkilerinin artmasına yönelik başta iş forumları, iş insanı heyet ziyaretleri, toplantı ve seminerler olmak üzere bir dizi faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur. İş Konseyi'nin amacı Türk ve Fildişi Sahili iş insanlarının daha sık bir araya gelmesi ve iş birliği fırsatlarının yaratılarak somut ortaklıklara dönüşmesine katkıda bulunmaktır.

DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi'nin hedefi iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve ürün çeşitliliğini artırmak olup ayrıca potansiyel yatırımcılara ülkeyle ilgili güncel ve doğru bilgiler sunmak, ilgili devlet kurumları ve bakanlıklarla temas halinde en doğru bilgileri üyelerine sağlamaktır.

Diğer İş Konseyleri