TÜRKİYE - FİLDİŞİ SAHİLİ İŞ KONSEYİ

Kuruluş Yılı: 2014
Türk Tarafı Başkanı: Merve Yalçın
Firma ve Ünvanı: Torus Dış Ticaret A.Ş., Yönetici Ortak
Karşı Kanat Kuruluşu: Fildişi Sahili Ticaret ve Sanayi Odası
Karşı Kanat Başkanı: Faman TOURE 
Karşı Kanat Kuruluşu: Fildişi Sahili İşverenler Genel Konfederasyonu
Karşı Kanat Başkanı: Jean-Marie P. ACKAH

DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi 2014 yılında Türkiye ile Fildişi Sahili arasında ikili iş ilişkilerinin artırılması hedefiyle kurulmuştur. DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi, Türkiye'nin Fildişi Sahili ve Afrika kıtasıyla ekonomik ilişkilerinin artmasına yönelik başta iş forumları, iş adamı heyet ziyaretleri, toplantı ve seminerler olmak üzere bir dizi faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur. İş Konseyi'nin amacı Türk ve Fildişi Sahili iş adamlarının daha sık bir araya gelmesi ve işbirliği fırsatlarının yaratılarak somut ortaklıklara dönüşmesine katkıda bulunmaktır.

DEİK/Türkiye-Fildişi Sahili İş Konseyi'nin hedefi iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve ürün çeşitliliğini artırmak olup ayrıca potansiyel yatırımcılara ülkeyle ilgili güncel ve doğru bilgiler sunmak, ilgili devlet kurumları ve bakanlıklarla temas halinde en doğru bilgileri üyelerine sağlamaktır.

Diğer İş Konseyleri