TÜRKİYE - FİLDİŞİ SAHİLİ İŞ KONSEYİ

FİLDİŞİ SAHİLİ BİLGİ NOTU, ŞUBAT 2022
FİLDİŞİ SAHİLİ ÜLKE BİLGİ NOTU, ŞUBAT 2022
FİLDİŞİ SAHİLİ KONUT SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. Abidjan Ticaret Müşavirliğinden Kurulumuza iletilen bir yazıda, Fildişi Sahili Konut Sektörü Dergisi 2017 Ocak ayı sayısında, Grand Abidjan bölgesinde konut arzının yetersizliği, bu duruma sebebiyet veren faktörlerin ele alındığı ve çeşitli çözüm önerilerinin sunulduğu Dünya Bankası İnşaat Sektörü Raporu yayınlandığı bildirilmektedir.


Bahsekonu raporda, Fildişi Sahili'nde inşaat sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlara dair bilgi, gerçekleştirilen çeşitli projelerin inceleme ve maliyet analizlerine yer verilmektedir.


Anılan raporun Türkçe özeti ve tamamı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Türkiye - Fildişi Sahili Infografikleri
İş İnsanları Heyetinin Fildişi Sahili, Gana, Nijerya ve Gine Ziyareti Sonuç Raporu, 28 Şubat - 4 Mart 2016
Türkiye-Fildişi Sahili İş Forumu Sonuç Raporu, 27 Mart 2015

Diğer İş Konseyleri