TÜRKİYE - VENEZUELA İŞ KONSEYİ

SONUÇ RAPORU: BUSİNESS AND INVESTMENT OPPORTUNİTİES İN THE POST-CORONA WORLD: VENEZUELA
Türkiye - Venezuela Infografikleri
Venezuela Ülke Bülteni
Venezuela Ülke Bülteni Mayıs 2014
Venezuela Ülke Bülteni Ekim 2013
DEİK Venezuela Ülke Bülteni - Şubat 2012

Diğer İş Konseyleri