TÜRKİYE - TACİKİSTAN İŞ KONSEYİ

Nurengiz Eşki
DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Direktörü
Tel: + 90 212 339 50 54
E-Posta: neski@deik.org.tr;

Sena İslamoğlu
Ekonomist
Tel: + 90 212 339 50 85
E-Posta: tajikistan@deik.org.tr

Diğer İş Konseyleri