YURT DIŞI YATIRIMLAR İŞ KONSEYİ

WEBINAR/TURKISH OUTBOUND INVESTMENTS DEEP DIVE SERIES: SPOTLIGHT ON WESTERN BALKANS

GTR TÜRKİYE 2022/TÜRKİYE TİCARET VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI,İSTANBUL

Exporta Publishing & Events tarafından Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğinde 12 Mayıs 2022 tarihinde Fairmont Quasar İstanbul Otel'de "Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı (GTR Türkiye 2022)" düzenlenecektir.Ticaret ve ihracat finansmanı ile ilgili güncel konuların ele alınacağı etkinliğe birçok finans kuruluşu temsilcilerinin katılımı beklenmektedir. Bahse konu etkinliğin program ve detayları bağlantıda yer almaktadır.DEİK üyeleri için %30 indirim uygulanmakta olup, katılımlarınız için Exporta Publishing & Events ile (James Henderson, Eposta:  jhenderson@gtreview.com, Tel: +44 (0)20 8772 3013) temasa geçmeniz önemle rica olunur.

TÜRK START-UP GİRİŞİMLERİNİN GLOBALLESME POTANSİYELİ

DEİK & STANDARD CHARTERED BANK ''SAHRAALTI AFRİKA EKONOMİSİ'NE GENEL BAKIŞ'', 19 NİSAN 2021

19 Nisan 2021 tarihinde Standard Chartered Bank ile düzenlenen ''Sahraaltı Afrika Ekonomisi'ne Genel Bakış'' adlı etkinlikte sektörlere göre Afrika ülkelerindeki yabancı yatırımcılar, bölgedeki yatırım ortamı ve karşılaşılan ortak sorunlar ve bunlara çözümler istişare edilmiştir.

GÜNCEL KÜRESEL JEOPOLİTİK GELİŞMELERİN TÜRK ŞİRKETLERİNE BÖLGESEL ETKİLERİ, 31 MART 2021

DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Abdullah Çerekçi moderatörlüğünde Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen'in konuşmacı olarak yer aldığı "Küresel Jeopolitik Gelişmelerin Türk Şirketlerine Bölgesel Etkileri" adlı çevrimiçi etkinlikte öne çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir:

 

•Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen KOVİD-19 salgının küresel değer zincirlerini kalıcı bir şekilde değiştirmeyeceğini ve dünya dış ticaretinin salgın döneminde düşmesinin sebebinin firmaların piyasadan çekilmesinden ziyade yapılan ticaretin azalmasından kaynaklandığı belirtti.

•Salgın ile en çok tartışılan konulardan biri Türkiye'nin küresel değer zincirlerinin kısalmasından ve ‘nearshoring' pastasından pay alıp alamayacağı oldu. 2008 krizini baz alındığında bu salgının küresel değer zincirlerine kalıcı bir etkisi olmaması beklenmektedir.

•Bugüne kadar Çin'e diş göstermek istemeyen Avrupa Birliği gittikçe Çin'e yönelik tutumunu sertleştirmekte ve Amerika ile bu konuda ortak hareket edebilir. Bu sebeple Batı Çin ilişkisinin eskisi gibi olmaması beklenmektedir. Bu açıdan Çin'in tedarik zincirlerinde değişiklik muhtemel gözükmektedir. Türkiye ise bu tabloda hangi bloğa yakın olacağına karar vermeye zorlanacak gibi gözükmektedir.

•Ticaretin ve yatırımların seyrine teknoloji kalıcı etki bırakacaktır. İmalat teknolojileri ve yeni nesil otomasyon dönüştürücü etkiye sahip. Birim maliyet Çin tarafında yükselse de verimlilik yükseldi. Artık AB tarafında iş gücü ana konu değil. Teknoloji, Üretim Maliyetler, Politika en temek dönüştürücü ve kalıcılığı sağlayıcı etmenler olarak belirginleşmektedir.

•Yeşil mutabakat ciddi bir yapısal dönüşüme işaret etmektedir ve sınırda karbon düzenlemeleri ile Türkiye'nin ihracatında ilk sıraya oturan Avrupa Birliği ile ticaretinde rekabetçiliğini kaybetme durumu ortaya çıkabilir.

YENİ NORMALDE TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ VE ÖNE ÇIKAN YATIRIM ALANLARI, 16 ARALIK 2020

16 Aralık 2020 tarihinde 128 katılımcı ile Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Abdullah Çerekçi'nin moderasyonunda uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey & Company Türkiye Yönetici Ortakları İlke Bigan ve Togay Özen'in katılımlarıyla gerçekleştirilen "Yeni Normalde Tüketici Eğilimleri ve Öne Çıkan Yatırım Alanları" isimli konferansta öne çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir.

 

• Salgının başlamasıyla tüketicilerin zaruri ihtiyaçları haricindeki keyfi harcamaları %50 azaldı.Şirketlerin de bu yeni makro ekonomik dengeye göre bir süre daha pozisyon alması gerekiyor

• Ekonomik açıdan yatırım ve harcamaların salgın öncesine dönüşü 2022'i bulacaktır. Gelecek yılın ikinci yarısıyla aşı ve uygulamaların etkili olmaya başlama olasılığı yüksek olsa da sektör ve bölgeye göre insanların normalleşme süreci değişiklik gösterebilir.

• Enerji ve havacılık gibi çeşitli sektörlerde yaşanan daralma ve gelir kaybının yanında iş hacmini önemli miktarda arttıran sektörler de bulunmaktadır. Hizmet ve sektörler arasındaki bu farklılaşma orta vadede ancak dengeye oturabilir.

ULUSLARARASI JEOPOLİTİK GÜNDEM VE KÜRESEL YATIRIMLAR, 22 EKİM 2020

QUATRO International Inc. Genel Müdürü Sayın Gökhan Taymaz'ın katılımı ile 22 Ekim 2020 tarihinde Uluslararası Jeopolitik Gündem ve Küresel Yatırımlar etkinliği düzenlenmiştir

SALGIN SONRASI ULUSLARARASI TEDARİK ZİNCİRLERİ VE TÜRKİYE, 17 EYLÜL 2020

17 Eylül 2020 tarihinde Kearney Yönetim Danışmanlık ile düzenlenen "Salgın Sonrası Uluslararası Tedarik Zincirleri ve Türkiye" etkinliğinde COVID-19'un uzun süreli etkileri ile global tedarik zincirlerinin kısalması ve üreticilerin yerel pazarlara yönelimi konularından bahsedilmiştir. Türkiye'nin coğrafi konumunu ve imalat sanayindeki yetkinliklerini kullanarak kısalan tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmeye, farklı hizmetler sunmaya ve yeni endüstrilere yatırım yapmaya odaklanması gerekmektedir. Kearney'nin bu bağlamda Türkiye'nin global tedarik zincirlerindeki yeni konumu için strateji geliştirebilecek bilgi ve yetkinliği olduğundan bahsedilmiştir.

DEİK TALKS W/ TRADE CONSULS: TURKEY’S OUTSTANDİNG SECTORS IN THE NEW NORMAL, 09 TEMMUZ 2020

Dünya, Covid-19'dan önce bile ticaret haritalarında kaymalar yaşıyordu. Çin'den ABD'ye yapılan imalat ithalatı düşerken, diğer Asya LCC ülkeleri ve Meksika'dan yapılanlar 2018 ve 2019 yılları arasında büyüdü. Bu süre zarfında Vietnam, Asya LCC Ülkeleri tarafından elde edilen ABD ithalatının neredeyse yarısını oluşturdu. Pandemiden sonra Dünya tüketiciler, endüstriler ve hükümetler açısından bir değişim yaşadı. Seminerde ambalaj, tekstil, otomotiv bileşenleri, tıbbi cihazlar, otomasyon ve bu konularda Türkiye'ye fayda sağlayabilecek potansiyel iş fikirleri tartışıldı.

"EMERGING MARKET GLOBAL PLAYERS" RAPORU BASIN TOPLANTISI, 24.03.2014

Kadir Has Universitesi (KHU) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile New York merkezli Columbia Universitesi Hukuk Fakültesi ve The Earth Institute ortak girişimi olan Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC) işbirliği dahilinde sürdürülen "Çok Uluslu Türk Şirketleri (ÇUŞ) araştırmasının üçüncü çalışması yayımladı. 2010-2012 yılları arasını kapsayan rapor; gelişmekte olan pazarlardan çıkan çokuluslu şirketlerin hızlı küresel büyümelerine ilişkin uzun soluklu bir çalışmanın bir kısmıdır.

Basın toplantısına KHU'dan Rektör Yardımcıları Ali Güzel ve Hasan Bülent Kahraman, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof Sedat Aybar; DEİK Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Daire Başkanı Metin Değer, DEİK Genel Sekreterliğinden Barış Sazak ve Mustafa Oğuz(Strateji ve İş Geliştirme Müşavirliği) katıldı.

Rapor, finans sektörü haricindeki uluslararası yatırımları 100 milyon Amerikan dolarını aşan 29 Türk ÇUŞ'unu saptayarak, yabancı varlıklarının büyüklüğüne göre sıralamıştır.  2013 yılı sonu itibariyle saptanan 29 şirket toplamda;

37 Milyar Amerikan doları yurtdışı varlık,

23 Milyar Amerikan doları yurtdışı satış,

6 kıtada 426 yurtdışı iştirak ve

116,000 yurtdışı istihdama sahiptir.

 

Önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla karşılaştırıldığında, 2013 sonu itibariyle Türk yatırımlarında artış söz konusudur. Rapor ayrıca şirketlerin toplam varlıkları(yurtiçi ve yurtdışı), satış, istihdam ve yatırım yapılan ülke sayısındaki artışlarını da göstermektedir.

Yatırım miktarının önemli bir bölümünün kısıtlı sayıda bir grup şirket tarafından yapıldığı gözlemlenmektedir. Yatırım miktarı en fazla olan ilk on şirket 26.4 Milyar Amerikan doları ile  toplam yurtdışı yatırımların %70'ine sahiptir. Ana grup şirketlerin yanında da son yıllarda sayıları gittikçe artan ikinci grup yatırmcı şirketler ortaya çıkmıştır. 2011 yılında yayımlanan çalışmada yurtdışı yatırımları 100 Milyon Amerikan dolarını geçen şirket sayısı 19'iken, 2013 sonu itibariyle bu sayı 29'a yükselmiştir. Sıralamaya yeni dahil olan şirketler; Anadolu Grubu (holding), Yıldırım Holding (holding), Gübretaş (Gübre-Kimya), Kürüm Holding (demir-çelik), Evyap (Hızlı Tüketim Ürünleri), Türk Hava Yolları (Havacılık), Türk Telekom (Telekomünikasyon), Hayat Kimya (Hızlı Tüketim), Ekol Lojistik (Lojistik), ve Teklas (otomotiv)'dır.

KHAS, DEİK ve VCC işbirliği ile bugün yayımlanan ve gelişmekte olan pazarların uluslararası şirketlerinin gelişimini içeren daha kapsamlı bir çalışmanın bir bölümünü oluşturan bu rapor, "Emerging Market Global Players (EMGP)" (Gelişmekte Olan Pazarların Küresel Oyuncuları) Projesi olarak bilinmektedir. EMGP Projesi, VCC önderliğinde 18 katılımcı ülke ile sürdürülmektedir. Ülke raporları şu ana kadar 14 ülkede yayımlanmıştır. Bu ülkeler; Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Macaristan, Hindistan, İsrail, Güney Kore, Meksika, Polonya, Rusya, Slovenya, Tayvan ve Türkiye'dir.

TÜRKİYE TİCARET VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI (GTR TURKEY 2020), 4 MART 2020, İSTANBUL
Exporta Publishing & Events tarafından DEİK kurumsal işbirliği ile 4 Mart 2020 tarihinde Fairmont Quasar İstanbul'da "Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı (GTR Turkey 2020)" düzenlenmektedir.  
 
Ticaret ve ihracat finansmanı ile ilgili güncel konunun ele alınacağı etkinliğe önde gelen finans kuruluşu temsilcilerinin katılımı beklenmektedir. 
 
DEİK üyesi firmalarımız için % 15 kayıt ücreti indirimi uygulanmakta olup, ilgilenen üyelerimizin detaylar için https://www.gtreview.com/events/europe/gtr-turkey-2020/ web adresini ziyaret etmeleri rica olunur. 
YURT DIŞI YATIRIM FORUMU 2019, 19.12.2019

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde, İslam Kalkınma Bankası (IsDB), FDI Center ve Norton Rose Fullbright iş birliğinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Yurt Dışı Yatırım Forumu 2019, DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara ve İslam Kalkınma Bankası Türkiye Müdürü Salah Jelassi ile iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Forumda, Norton Rose Fulbright uzmanları tarafından olası uluslararası yaptırımların şirketlerin dış varlıklarına etkisi masaya yatırıldı. Berlin merkezli Fdi Center Yönetici Ortağı Andreas Dressler'de dış yatırımlarda lokasyon seçimi konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Forumda, DEİK ve Fdi Center ortaklığında hazırlanan Yurt Dışı Açılım Rehberi kamuoyu ile paylaşıldı. Rapora https://www.deik.org.tr/contents-fileaction-20200adresinden ulaşabilirsiniz.

Son 15 yılda Türk dış yatırımlarının 10 katın üzerinde bir büyüme gösterdiğini belirten DEİK/ Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara, "Şirketlerimiz artık küresel ölçekte kendilerini ispatlayama başladı ve iç pazardaki zorunlu şartlardan ziyade küresel olarak konumlanmayı stratejik düstur edindi. Son yıllardaki bu artış trendinin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Gelişmekte olan küresel bir oyuncu olarak Türkiye; yurt dışında gerçekleştirdiği artan Birleşme ve Satın alma ve Sıfırdan Yatırımlarıyla özellikle 2010'dan sonra belirli bir standardı da kendi ölçeğinde tutturabilmiştir. Hesaplamalarımıza göre 2010 sonrası yılda  ortalama 4 milyar ABD dolarının üzerinde dış yatırım yapabilen bir özel sektöre sahibiz." dedi.

Kara: "10 milyar doların üzerinde yıllık sermaye ihraç seviyelerine ulaşabiliriz"

Türkiye'nin küresel alanda rekabetçi kalabilmek için yurt dışı yatırımlarda da kendine yüksek hedefler koyarak, bunları gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Volkan Kara, "Dış yatırımın makro göstergeler doğrultusunda büyümesi durumunda 10 milyar dolarının üzerinde yıllık sermaye ihraç seviyelerine ulaşabiliriz. Ancak bu da yeterli değil. Orta ve uzun vadeli iktisadi hedeflerimiz arasında yurt dışı yatırımların da muhakkak kendine yer etmesi gerekiyor. Birçok sektörde küresel ekonominin süper liginde oynayan şirketlere ve markalara sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.

DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi'nin özel sektörün yatırım dinamiklerini kavrama, yurt dışı yatırımlar sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretme, kamu ile yüksek düzeyde eşgüdüm sağlama noktasında öncü kurumsal yapı olma vizyonunda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kara, ana çalışma başlıkları arasında yatırım garantileri, tahkim, risk değerlendirme, yatırım finansmanı, sektörel ve bölgesel dış yatırım stratejileri gibi konular yer aldığını aktardı.

Türk şirketlerine dış yatırımlarda rehber niteliği taşıyan ve alanında bir ilk olarak her yıl yayımladıkları Yurt Dışı Yatırım Endeksi'ni de geçen aylarda kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Kara, "Bu yıl dördüncüsünü yayımladığımız Yurt Dışı Yatırım Endeksi, Türk şirketlerinin önceliklerini, motivasyonlarını ve perspektifini yansıtarak ülke bazlı bir sıralamayı yatırımcıların bilgisine sunuyor. Bu yılki endeks çalışmalarında Türk şirketlerinin tespit edebildikleri projeleri ve şirket satın alımlarında bir önceki yıla göre hem işlem hem meblağ bazında artış gözlemlediklerini kaydeden Kara, "Endekste son dönem Türk yatırımcılarının davranışlarına paralel olarak yatırım adreslerinin seçiminde başta Avrupa ülkeleri ve komşu coğrafyalar olmak üzere, organik ticari bağı olan ülkeler ve politik ilişkilerin hareketlendiği ülkeler öne çıktı. Yatırım işlemi bazında İngiltere ve Sırbistan, meblağ olarak da Rusya ile Balkan ülkeleri ön plana çıktı. İnşaat malzemeleri, gıda ve tekstil en fazla yatırım yapılan sektörler oldu" diye konuştu.

Jelassi: "Türkiye'nin yabancı yatırımlardan büyük pay alma potansiyeli bulunuyor"

İslam Kalkınma Bankası'nın asıl amacının, üye ülkeler arasındaki sosyal, ekonomik ve insani kalkınmayı artırmak olduğuna belirten İslam Kalkınma Bankası Bölge Direktörü Saleh Jelassi, "Günümüz koşullarında, ülkeler kalkınmasında yatırım, ticaret ve uzmanlık değiş tokuşu gibi unsurlar. Bu konuda DEİK'i de çok önemli bir ortak olarak görüyoruz. İslam Kalkınma Bankası olarak da, Türkiye'de temel olarak bir paradigma geçişi yaptık. Türkiye'de bir sinerji oluşturduk. Şu an dünyada 1,2 milyar insanın enerjiye erişiminin kısıtlı olduğunu görüyoruz. Bu da dünya nüfusunun yüzde 16'sına denk geliyor. 790 milyon insanın temiz suya erişimi yok. 1,8 milyar insan da ne yazık ki temizlik hizmetlerine ulaşamıyor. Bu popülasyonun önemli bir kısmı da, bizim üye ülkelerimizde yaşıyor. Dolayısıyla tüm üye ülkelerimizi desteklemeliyiz ki, hak ettikleri yerlere ulaşıp, küresel ve bölgesel değer zincirine girebilsinler" dedi.

Dünya ülkelerinin 2015 yılında bir araya gelerek, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri adı altında ilerlemeyi başardıklarını gördükten sonra global bir anlaşma yaptıklarına değinen Jelassi, "Buna ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' diyoruz. McKinsey'in yakın dönemde açıkladığı rapora göre, bu hedeflerimizi başarmak için de yıllık 3,7 trilyon dolarlık finansman gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir finansman ihtiyacı bulunuyor. İşte bu açıdan İslam Kalkınma Bankası, yurt dışındaki yatırımlara çok önem veriyor." ifadelerini kullandı. İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun, doğrudan yabancı yatırım akışlarına büyük önem verdiğini söyleyen Jelassi, "Artan miktarda globalize olan dünyada ticaret serbest hareket edebiliyor. Türkiye gibi ülkeler bu akışlardan pay alma potansiyeline sahip. Bu sayede de verimliliklerini artırabilecek, know-how ve teknoloji transferini gerçekleştirebilecekler, büyüyecekler, istihdam yaratacaklar ve bu fakirliği azaltacaklar. Özel sektörün rolü gittikçe önem kazandı. Özel sektör, sermaye piyasaları, para piyasaları bu uçurumu kapatma potansiyeline sahip." şeklinde konuştu.

Forum, açılış konuşmalarının ardından paneller ile devam etti.

ULUSLARARASI İŞ DÜNYASI YURT DIŞI YATIRIM FORUMU’NDA BULUŞTU

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde, İslam Kalkınma Bankası (IsDB), FDI Center ve Norton Rose Fullbright iş birliğinde bu yıl 4.'sü düzenlenen Yurt Dışı Yatırım Forumu 2019, DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara ve İslam Kalkınma Bankası Türkiye Müdürü Salah Jelassi ile iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Forumda, Norton Rose Fulbright uzmanları tarafından olası uluslararası yaptırımların şirketlerin dış varlıklarına etkisi masaya yatırıldı. Berlin merkezli Fdi Center Yönetici Ortağı Andreas Dressler'de dış yatırımlarda lokasyon seçimi konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Forumda, DEİK ve Fdi Center ortaklığında hazırlanan Yurt Dışı Açılım Rehberi kamuoyu ile paylaşıldı.

 

Son 15 yılda Türk dış yatırımlarının 10 katın üzerinde bir büyüme gösterdiğini belirten DEİK/ Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara, "Şirketlerimiz artık küresel ölçekte kendilerini ispatlayama başladı ve iç pazardaki zorunlu şartlardan ziyade küresel olarak konumlanmayı stratejik düstur edindi. Son yıllardaki bu artış trendinin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Gelişmekte olan küresel bir oyuncu olarak Türkiye; yurt dışında gerçekleştirdiği artan Birleşme ve Satın alma ve Sıfırdan Yatırımlarıyla özellikle 2010'dan sonra belirli bir standardı da kendi ölçeğinde tutturabilmiştir. Hesaplamalarımıza göre 2010 sonrası yılda  ortalama 4 milyar ABD dolarının üzerinde dış yatırım yapabilen bir özel sektöre sahibiz." dedi.

 

Kara: "10 milyar doların üzerinde yıllık sermaye ihraç seviyelerine ulaşabiliriz"

Türkiye'nin küresel alanda rekabetçi kalabilmek için yurt dışı yatırımlarda da kendine yüksek hedefler koyarak, bunları gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Volkan Kara, "Dış yatırımın makro göstergeler doğrultusunda büyümesi durumunda 10 milyar dolarının üzerinde yıllık sermaye ihraç seviyelerine ulaşabiliriz. Ancak bu da yeterli değil. Orta ve uzun vadeli iktisadi hedeflerimiz arasında yurt dışı yatırımların da muhakkak kendine yer etmesi gerekiyor. Birçok sektörde küresel ekonominin süper liginde oynayan şirketlere ve markalara sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.

DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi'nin özel sektörün yatırım dinamiklerini kavrama, yurt dışı yatırımlar sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt üretme, kamu ile yüksek düzeyde eşgüdüm sağlama noktasında öncü kurumsal yapı olma vizyonunda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kara, ana çalışma başlıkları arasında yatırım garantileri, tahkim, risk değerlendirme, yatırım finansmanı, sektörel ve bölgesel dış yatırım stratejileri gibi konular yer aldığını aktardı.

Türk şirketlerine dış yatırımlarda rehber niteliği taşıyan ve alanında bir ilk olarak her yıl yayımladıkları Yurt Dışı Yatırım Endeksi'ni de geçen aylarda kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatan Kara, "Bu yıl dördüncüsünü yayımladığımız Yurt Dışı Yatırım Endeksi, Türk şirketlerinin önceliklerini, motivasyonlarını ve perspektifini yansıtarak ülke bazlı bir sıralamayı yatırımcıların bilgisine sunuyor. Bu yılki endeks çalışmalarında Türk şirketlerinin tespit edebildikleri projeleri ve şirket satın alımlarında bir önceki yıla göre hem işlem hem meblağ bazında artış gözlemlediklerini kaydeden Kara, "Endekste son dönem Türk yatırımcılarının davranışlarına paralel olarak yatırım adreslerinin seçiminde başta Avrupa ülkeleri ve komşu coğrafyalar olmak üzere, organik ticari bağı olan ülkeler ve politik ilişkilerin hareketlendiği ülkeler öne çıktı. Yatırım işlemi bazında İngiltere ve Sırbistan, meblağ olarak da Rusya ile Balkan ülkeleri ön plana çıktı. İnşaat malzemeleri, gıda ve tekstil en fazla yatırım yapılan sektörler oldu" diye konuştu.

 

Jelassi: "Türkiye'nin yabancı yatırımlardan büyük pay alma potansiyeli bulunuyor"

İslam Kalkınma Bankası'nın asıl amacının, üye ülkeler arasındaki sosyal, ekonomik ve insani kalkınmayı artırmak olduğuna belirten İslam Kalkınma Bankası Bölge Direktörü Saleh Jelassi, "Günümüz koşullarında, ülkeler kalkınmasında yatırım, ticaret ve uzmanlık değiş tokuşu gibi unsurlar. Bu konuda DEİK'i de çok önemli bir ortak olarak görüyoruz. İslam Kalkınma Bankası olarak da, Türkiye'de temel olarak bir paradigma geçişi yaptık. Türkiye'de bir sinerji oluşturduk. Şu an dünyada 1,2 milyar insanın enerjiye erişiminin kısıtlı olduğunu görüyoruz. Bu da dünya nüfusunun yüzde 16'sına denk geliyor. 790 milyon insanın temiz suya erişimi yok. 1,8 milyar insan da ne yazık ki temizlik hizmetlerine ulaşamıyor. Bu popülasyonun önemli bir kısmı da, bizim üye ülkelerimizde yaşıyor. Dolayısıyla tüm üye ülkelerimizi desteklemeliyiz ki, hak ettikleri yerlere ulaşıp, küresel ve bölgesel değer zincirine girebilsinler" dedi.

Dünya ülkelerinin 2015 yılında bir araya gelerek, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri adı altında ilerlemeyi başardıklarını gördükten sonra global bir anlaşma yaptıklarına değinen Jelassi, "Buna ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' diyoruz. McKinsey'in yakın dönemde açıkladığı rapora göre, bu hedeflerimizi başarmak için de yıllık 3,7 trilyon dolarlık finansman gerekiyor. Dolayısıyla ciddi bir finansman ihtiyacı bulunuyor. İşte bu açıdan İslam Kalkınma Bankası, yurt dışındaki yatırımlara çok önem veriyor." ifadelerini kullandı. İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun, doğrudan yabancı yatırım akışlarına büyük önem verdiğini söyleyen Jelassi, "Artan miktarda globalize olan dünyada ticaret serbest hareket edebiliyor. Türkiye gibi ülkeler bu akışlardan pay alma potansiyeline sahip. Bu sayede de verimliliklerini artırabilecek, know-how ve teknoloji transferini gerçekleştirebilecekler, büyüyecekler, istihdam yaratacaklar ve bu fakirliği azaltacaklar. Özel sektörün rolü gittikçe önem kazandı. Özel sektör, sermaye piyasaları, para piyasaları bu uçurumu kapatma potansiyeline sahip." şeklinde konuştu.

 

Forum, açılış konuşmalarının ardından paneller ile devam etti.

İŞ KONSEYİ BAŞKANI VOLKAN KARA İLE DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER PROGRAMI MELDA YÜCEL, NTV, 25.09.2019

Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanımız Volkan Kara, NTV'de Melda Yücel'in sunduğu Dış Ekonomik İlişkiler programında dönemsel yurt dışıi yatırım fırsatlarını değerlendirdi. Kayda linktenulaşabilirsiniz.

DEİK, ‘YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2019’ RAPORUNU AÇIKLADI
DEİK, ‘Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019' raporunu açıkladı.
 
Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcı için İngiltere cazibesini koruyor
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bain & Company iş birliği ile hazırlanan "Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019" raporu açıklandı. Bu yıl 4.'sü yayımlanan ve Türk iş dünyasının önde gelen 500 şirketinin bakış açısıyla değerlendirmeye tabi tutan endekste bir önceki yıl olduğu gibi yüksek gelirli ülkeler kategorisinde, Türk iş dünyası için yurt dışındaki yatırımlarda en cazip ülke İngiltere olurken, orta gelirli ülkeler arasında Rusya, düşük gelirli ülkeler kategorisinde ise Azerbaycan ilk sırayı aldı. Endeksten elde edilen verilere göre, Türk yatırımcıların 2018 yılında yurt dışındaki yatırımlarının büyüklüğü ise yaklaşık 6 milyar dolara ulaştı.
 
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi ile Bain&Company ortaklığıyla bu yıl 4.'sü hazırlanan ‘Yurt Dışı Yatırımlar Endeksi" raporu, Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımlara artan ilgisini çarpıcı sonuçlarla ortaya koydu. Yurt Dışı Yatırım Endeksi, yatırım coğrafyalarının risk ve potansiyelini, Türk yatırımcılar için sektörlerden bağımsız genel bir değerlendirme ile mercek altına aldı. Endeks raporundan öne çıkan bulgularda, özellikle son yıllarda yavaşlama eğilimine giren küresel yatırım akışları göze çarparken, Türkiye'nin yurt dışı yatırımlarının yıllık para akımı ise yakın dönemde azalma eğilimindeyken, 2018 yılında artış gösterdi.
 
Olpak: "Türk iş dünyasının yurt dışındaki 2018 yılı yatırım miktarı 6 milyar dolara yaklaştı"
 
Son 20 yılda Türkiye'nin dış yatırım miktarının 10 katına yükseldiğini belirten DEİK Başkanı Nail Olpak, "Yurt Dışı Yatırım Endeksi çalışmamız diğer yabancı yatırım endekslerinden farkı; Türk şirketlerinin önceliklerini, motivasyonlarını ve kaygılarını yansıtması. Bu alt yapıyı esas alarak, şirketlerimizin yurt dışında yatırım kararı almasına yardımcı olmak için Türk şirketlerinin perspektifiyle, ülkemize has dönemsel bir endeks hazırladık. Endeksimizi hazırlarken ülkeleri, Dünya Bankası'nın gelir kategorizasyonuna göre, yüksek, orta ve düşük gelirli ülkeler olarak ayrı ayrı ele aldık. Bununla da yetinmedik, aynı zamanda raporumuz, kıta ve ülke yıllık yatırım görünümlerini de içeriyor. Bu yılki endeksimize göre, Birleşik Krallık, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcılar için geçen yıl olduğu gibi, hala önemli bir cazibe merkezi. Dünya ticaretinin yavaşladığı ve küresel ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde, bizim uluslararası yatırımlarımızın da daralması gayet normal. Ancak buna rağmen, 2018 yılında Türk yatırımcıların yurt dışındaki yatırımlarının toplam büyüklüğünün 6 milyar dolar seviyesine yaklaştığını gözlemledik. Eskiden sermaye kaçışı olarak görülen yurt dışı yatırımlar, artık küresel ölçekte ve oyun kurucu şirketlere sahip olma yolunda ilerleyen ülkemiz açısından hayati bir önem taşıyor. Şirketlerimizin küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir konu olarak görüyor ve destekliyoruz. Ülkemizin yapısal sorunu olan cari açığın azaltılması, know-how transferi ve arz güvenliğine katkı sağlayacak yurt dışı yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
 
DEİK'in Türk iş dünyası için küresel bir misyon taşıdığını ifade eden Olpak, "Cumhurbaşkanımızın 2018 genel kurulumuzda belirttiği gibi; DEİK olarak, Türk iş dünyasına yeni ufuklar açacak, yol ve istikamet çizecek stratejik çalışmalara da imza atıyoruz. Dün de "Brexit Sürecinde Türkiye: Riskler ve Fırsatlar" raporumuzu açıkladık. Raporumuzda Brexit'in Birleşik Krallık, AB ve Türkiye için siyasi ve ekonomik etkilerini detaylıca ele aldık. Endeksimizin sonuçlarına göre, yatırımcılarımız için en cazip ülke olması açısından bu çalışmamızı da çok anlamlı buluyorum.
 
Önümüzdeki ay, Çin'in "Kuşak ve Yol Girişimi'' ile ilgili olarak, Türkiye'nin kendisini nasıl konumlandıracağına dair, alternatif senaryoları kapsayan bir çalışmamızı Lojistik İş Konseyimiz ve Türk-Çin İş Konseyimizle birlikte kamuoyuna sunacağız. Ticaret Bakanlığımızca belirlenen hedef ülkeler; Çin, Rusya, Hindistan ve Meksika'ya daha odaklı bir şekilde yöneldik. Bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimizi artırmak üzere, hem Pazar Rehberleri hazırlıyor, hem de paydaşlarımızla bir araya gelerek, eylem planımızı kapsamlı bir biçimde oluşturuyoruz. Aynı zamanda gittiğimiz ülkelerde gerçekleştirdiğimiz İş Forumlarının ve heyet ziyaretlerinin sonuç ve analizlerini tek tek rapor haline getiriyoruz." şeklinde konuştu.
 
Yurt dışı yatırımlarda öne çıkan ülkelerin 18'i Avrupa'dan
 
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Karaise dönemsel olarak Türk yatırımları incelendiğinde Avrupa'nın Türkiye açısından gerek yatırım kaynağı gerekse yatırım adresi olmayı sürdürdüğüne değinerek, "Endekste öne çıkan yatırım ülkelerinin 18 tanesi Avrupa'da yer alıyor. Doğu Avrupa ülkelerinin yatırım adresi olarak son yıllardaki pozisyonunu koruması da dikkat çekici bir diğer bulgu. Bölge, gerek Türkiye'den gerek dünyadan özellikle imalat operasyonlarına dönük önemli miktarda yatırım çekiyor. Doğu Avrupa Bölgesi'nin, 2018 yılında gerçekleşen Türk yatırımlarının işlem bazında %32'sini kendine çektiğini görüyoruz. En önemli verilerden de biri ise; geçtiğimiz yılın birincisi İngiltere'nin, Brexit sürecine rağmen Türk yatırımcılar için halen cazibesini koruması olarak göze çarpıyor. Orta gelirli ülkelerde en tepede Rusya yer alırken, düşük gelirli ülkeler kategorisinde de en fazla yatırım yapılan ülke olarak Azerbaycan ilk sırayı alıyor. İngiltere ve Sırbistan, Türk şirketlerinin 2018 yılında tespit edilen dış yatırımlarının işlem bazında %24'nü aldı. Elde ettiğimiz verilere göre 2018 yılında Türk dış yatırımlarının %40'ı Rusya ve Portekiz'de gerçekleşti. Asya Pasifik Bölgesi de her geçen sene ağırlığını arttırıyor. Bölge, 2017 yılında toplam 4 ülke ile endekste yer bulurken, 2018 yılında 8, bu yıl ise 10 ülkeyle ön plana çıkıyor. Hükümetimizin yıl içinde açıkladığı ‘Yeniden Asya' stratejisinin, yeni dönemde iş dünyamızda da belirginleşeceği görülüyor. Afrika ülkeleri de, özellikle fırsat odaklı yaklaşımları olan Türk şirketleri için her zaman değerlendirilen bir bölge olsa da, geçtiğimiz yıl Türk yatırımcılarının Afrika'daki ticari aktivitesinin, reel yatırımlardan daha önde gittiğini gözlemledik. Yatırımcı algısı anketimizde,  Çin merkezli geliştirilen Kuşak ve Yol girişiminin etkilerini de değerlendirmeye çalıştık. Katılımcıların %50'sinden fazlası, Kuşak ve Yol projesinin henüz somut bir etkisinin olmadığı, ancak uzun vadede ise görünümü olumlu yönde etkilediği konusunda hemfikir oldular." dedi.
 
Türk yatırımcıların iştahı yüksek
 
Endeksin hazırlanmasında kullanılan yaklaşık 500 Türk şirketin katıldığı Yatırımcı Algı Anketi'nde Türk yatırımcıların, yatırım iştahının yüksek olduğu gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl %40 seviyesinde olan yüksek yatırım iştahlı katılımcı oranı, bu sene %50 seviyesine yükseldi. Gelişmesi beklenen ülkelere yatırım yapmayı düşünen katılımcılar, en yüksek yatırım iştahına sahip grup olarak öne çıkıyor. Yatırım yapılan pazarlara olan güvene bakıldığında, bir önceki yıla göre çarpıcı değişiklikler göze çarpıyor. Geçen sene yüksek gelirli, orta ve düşük gelirli kategorilerin hepsi için %50 seviyelerinde olan güven oranı bu sene önemli ölçüde düşerek, yüksek gelirli ülkelerde %15, orta gelirli ülkelerde %13, düşük gelirli ülkelerde ise %20 olarak gerçekleşti.
 
UNCTAD Dünya Yatırım Raporu verilerine göre 2018 yılında dünya çapında gerçekleşen toplam doğrudan yabancı yatırım %13 azalarak 1,3 trilyon dolara geriledi. İki yıldır devam eden azalış 2018 yılında da devam etti. Özellikle ABD menşeili çok uluslu şirketlerin ilk iki çeyrekteki yurt dışı kazançlarını 2017 sonunda gerçekleşen vergi düzenlemeleri takiben ülkeye geri çekmesi küresel yatırım akımlarının azalmasında önemli rol oynadığı görülüyor.
 
Yatırımcıların gözdesi Asya Pasifik Bölgesi
 
Yabancı yatırımcıların bir numaralı adresi Asya Pasifik bölgesi, geçtiğimiz yıl çektiği yatırımları %4 oranında arttırdı. Özellikle Çin'e yönelen yatırımlar 138 milyar ABD doları ile tüm zamanların zirvesine ulaşırken, Çin haricinde Güneydoğu Asya ülkelerine toplam 150 milyar dolar yatırım yapıldı. Türk yatırımcılarının bölgedeki yatırımları ise 2017 yılında toplam işlem büyüklüğü 353 milyon doları bulurken, 2018 yılındaki yatırımların büyüklüğü yaklaşık 1.2 milyar dolara ulaştı. Malezya miktar olarak bölgede en fazla Türk yatırımı alan ülke olurken, Hindistan ise işlem bazında bölgede en fazla Türk yatırımını çeken ülke oldu.
 
Afrika'daki ticari aktivite, yatırımların bir adım önünde
 
Türk yatırımcılar tarafından Afrika ve Orta Doğu bölgesinde, 2017 yılında 17 (4'ü birleşme ve satın alma) yatırım yapılırken, 2018 yılında 9 (1 adet birleşme satınalma) yatırım yapıldı. 2017 yılında bölgeye Türk yatırımcılar tarafından yaklaşık 760 milyon dolar değerinde yatırım yapılırken 2018 yılında yapılan tahmini yatırım miktarı 655 milyon dolar olarak gözlemlendi. Yatırım aktivitesi olarak da turizm ve tekstil sektörleri ilk sıralara yerleşirken, Türk  yatırımcıların reel yatırımdan daha çok ticari faaliyetleriyle ön plana çıktığı görüldü. Burkina Faso 2018 yılında miktar olarak bölgede en fazla Türk yatırımını çeken ülke oldu.
 
ABD şirketlerinin performansı küresel istatistikleri etkiledi
 
Amerika Kıtası, genel itibariyle son yıllara göre daha Türk yatırımı çekti. ABD, 2016 ve 2017 döneminde en büyük küresel yatırımcı konumunu korusa da, 2018 yılı istatistiklerinin finansal açıdan farklı bir tablo ortaya koyduğu görüldü. ABD menşeili çok uluslu şirketlerin 2018'nin ilk iki çeyreğindeki birikmiş dış kazançlarının, 2017'nin sonunda hükümetin getirdiği vergi reformlarını takiben, büyük ölçüde ülkeye geri getirmesinden kaynaklı dış yatırımlar negatif bir görüntü sergiledi. Bu durum küresel yatırım tutarındaki azalışın da temelini oluşturmaktadır. Öte yandan ABD, 252 milyar dolar tutarında yatırımı 2018 yılında çekerek, dünyada en fazla yatırım çeken ülke özelliğini bu yıl da korudu.
 
Bölgede, ABD hem sıfırdan yatırımlarda hem de birleşme ve satın almalarda adetsel olarak en çok yatırım yapılan ülke olarak ilk sırada yer aldı. 2017 yılında yapılan Türk yatırımların tutarı 100 milyon dolar iken, 2018 yılında yapılan 6 Türk yatırımının toplam değeri yaklaşık 60 milyon doları buldu. Yatırım aktivitesi olarak da lojistik ve tekstil sektörleri ön plana çıktı.                 
 
Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2019
Raporu indirmek için tıklayınız.
ALMANYA SANAYİ TİCARET ODASI ALMANYA YATIRIM ORTAMI TOPLANTISI, 27.03.2019

Almanya Sanayi Ticaret Odası AHK Türkei Genel Müdür Yardımcısı Zafer Koç'un katılımıyla Konsey üyelerine Almanya Yatırım Ortamı sunumu gerçekleştirilmiştir.

DEinternational, Alman dış ticaret odalarının, hizmetlerini sunmak için kullandığı markadır. AHK'lar üç farklı görevi tek bir çatı altında toplamaktadır:

 1. Üyeler idaresi,
 2. Alman ticaretinin, dış ticaret odasının bulunduğu ülkede resmi temsili
 3. Ücretli hizmetler.

Hizmetler arasında; bilgilendirme materyallerinin hazırlanması ve başka kaynakların ya da harici danışmanların temini de dahil olmak üzere kişiye özel danışmanlık hizmetleri,

Ekonomi açısından önemli verilerin tespiti de dahil olmak üzere pazar araştırmaları çıkarılması,

Tedarikçilerin, müşterilerin, yatırımcıların, joint-venture ortaklarının ve dağıtımcıların bulunması biçiminde, iş ortaklarının tespit edilip tarafların buluşturulması yer almaktadır

Bunun ötesinde ithalat, hukuk ve vergi mevzuatına ilişkin bilgilerin sağlanması. Yerine göre harici uzmanlara yönlendirme.

DEİK VE BAİN&COMPANY İŞ BİRLİĞİ İLE HAZIRLANAN YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2018 RAPORU YAYIMLANDI
DEİK VE BAİN&COMPANY İŞ BİRLİĞİ İLE HAZIRLANAN YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2018 RAPORU YAYIMLANDI
 
"TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN YATIRIM CAZİPLİĞİNDE İNGİLTERE İLK SIRADA YER ALDI"
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bain & Company iş birliği ile hazırlanan ‘Yurt Dışı Yatırım Endeksi 2018" raporu açıklandı. Son yıllarda Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımlara artan ilgisine dikkat çeken rapor, yatırım coğrafyalarının risk ve potansiyelini Türk yatırımcılar açısından değerlendiriyor. Önceki yıla kıyasla endekste, yüksek gelirli ülkeler sınıfında Birleşik Krallık (İngiltere), bu yıl liderliği ABD'den devraldı. Orta gelirli ülkeler sınıfında Çin liderliğini korurken; düşük gelirli ülkeler sınıfında ise Endonezya ilk sırada yer aldı. Bölgesel bağlamda Amerika'nın biraz ikinci planda kaldığı dönemde, Doğu Avrupa ülkeleri yatırım adresi olarak son yıllardaki çıkışlarını sürdürdü.
 
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyive Bain & Company tarafından Türk şirketlerine yönelik geliştirilen 2018 yılı Yurt Dışı Yatırım Endeksi açıklandı. Endeks, Türk yatırımcılar açısından önem arz eden seçilmiş belli başlı kriterlere göre dünya ülkelerini derecelendiriyor. Dönemsel olarak hazırlanan endeks, yatırım yapılacak ülkenin iç dinamiklerinin yatırım önceliklerini etkilediği gerçeğinden hareketle ülkeleri; yüksek, orta ve düşük gelirli olmak üzere 3 grupta inceliyor.
 
Türkiye'nin yurt dışına yatırımları 20 kat arttı
 
‘2018 Yurt Dışı Yatırım Endeksi'ne ilişkin yaptığı açıklamada DEİK Başkanı Nail Olpak,  küresel yurt dışı yatırım tutarının 1990-2000 yılları arasında 4 trilyon ABD doları civarında iken 2000-2017 yılları arasında yaklaşık 5 kat artışla 20 trilyon ABD Dolarının üzerine yükseldiğini, aynı dönemde Türkiye'nin ise yurt dışına yaptığı yatırım tutarını yaklaşık 20 kat artırarak 40 milyar ABD Dolarına çıkardığını söyledi.Türk iş insanlarının, bugün dünyanın dört bir yanında çeşitli sektörlerde önemli yatırımlara imza attığını vurgulayan Olpak, "Bizler de DEİK olarak, yatırımcılarımızın önünü açmak ve onlara yol göstermek için dünyada 138 ülke ve bölgede faaliyet gösteren 145 iş konseyimizle ticari diplomasi faaliyetleri yürütüyor, yatırım fırsatlarını araştırıyor ve üyelerimizi bu bağlamda teşvik ediyoruz" dedi.
 
Bu yıl üçüncü kez hazırlanan ve zamanın değişen şartlarına göre güncellenen Yurt Dışı Yatırım Endeksi'nin, Türk şirketlerinin yurt dışı yatırımlara artan ilgisini çarpıcı sonuçlarla ortaya çıkardığını belirten Olpak, sözlerine şöyle devam etti: "Bu bağlamda yatırımcılarımızın, yatırım kriterlerinin başında pazar büyüklüğünün geldiğini gördük. Ayrıca öne çıkan kıstaslar arasında kalkınmışlık düzeyi ve mevzuat altyapısı da endeksimizin ortaya çıkardığı sonuçlar arasında yer alıyor. İnanıyorum ki, endeksimizde yer alan tüm bu kıymetli bilgiler önümüzdeki dönemde de yatırımcılarımızın dünyaya açılma serüvenlerinde onlara ışık tutar, rehberlik eder ve Türkiye'den küresel markalar çıkmasına vesile olur."
 
 
 
Küresel ölçekte her sektörde ilk 500'e giren şirketlere sahip olmalıyız
 
DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı ve Bain & Company Şirket Ortağı Volkan Karaise, "Bu yılki raporumuzun bulgularından da görüleceği üzere önceki yıla kıyasla küresel yatırım akışlarında hafif bir dalgalanma yaşandığı görülse de yurt dışına giden Türk yatırımlarında son yıllarda yakalanan hızın fazla altına inilmedi. Geçtiğimiz iki yılın birincisi ABD bu sene liderliği Birleşik Krallık'a (İngiltere) devretti. Özellikle yatırımlarını küreselleştirmeye çalışan pek çok Türk şirketi, kurdukları aracı şirket veya doğrudan yatırımları ile Birleşik Krallık'ı bir üs olarak belirledi. Birleşik Krallık, özellikle Türkiye'ye yakınlığı, uluslararası hukuk, finans ve yatırım danışmanlarına erişim kolaylığı ile cazip bir yatırım adresi oldu. Ülke, diğer gelişmiş batı ülkelerine kıyasla vergi avantajı, şirket kurma süreçlerindeki esneklik ve para biriminin kullanım kolaylığı ile ön plana çııyor. Türk şirketlerinin 2017 yılında tespit edilen yurt dışı yatırım ve şirket satın almalarının işlem bazında yüzde 18'i Birleşik Krallık'ta gerçekleşti" dedi. Türk şirketlerinin dış yatırımlarda 2017 performansını olumlu değerlendirdiğini vurgulayan Kara, önümüzdeki yıl analizi yapılacak 2018 performansının, özellikle yılın ikinci yarısında ortaya çıkan kur krizinin etkisi ile yavaşlamasının beklendiğini ifade etti.
 
Kara sözlerine şöyle devam etti: "Endekste son dönem Türk yatırımcılarının davranışlarına paralel olarak yatırım adreslerinin seçiminde; başta Doğu Avrupa ülkeleri ve komşu coğrafyalar olmak üzere, organik ticari bağı olan ülkeler ve politik ilişkilerin hareketlendiği ülkeler öne çıkıyor. Gıda, inşaat ve taahhüt, lojistik, ağaç ve kâğıt ürünleri imalatı, enerji ve perakende ise en fazla yatırım yapılan sektörler oldu."  Yurt dışı yatırımın küresel rekabetçilik için çok önemli olduğunu vurgulayan Kara, "Kendi değer zincirinde üst basamaklara tırmanmak isteyen şirketler için yeni nesil destek mekanizmalarının geliştirilmesi artık elzem bir konudur. Küresel ölçekte her sektörde ilk 500'e giren şirketlere sahip olmamız gerekiyor" dedi.
 
Metodolojisi DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi ve Bain & Company danışmanlarının katkıları ile hazırlanan endeks; dünya ülkelerini ‘iş yapma ortamı ve kalkınmışlık', ‘know-how potansiyeli', ‘iç ve komşu pazar büyüklükleri', ‘mevzuat altyapısı', ‘üretim ve hammadde maliyeti', ‘Türkiye ile ilişkiler' ana başlıkları altında belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendiriyor. DEİK üyelerine dönük gerçekleştirilen dönemsel yatırımcı algı anketi sonuçları ile belirlenen kategoriler, gelişmiş ülkelerin pek çoğunda yüksek performans olarak karşımıza çıkıyor. Türk yatırımcılar açısından cazip, az kalkınmış ülkeleri de değerlendirmeye alabilmek adına bu yıl endeks 3 kategoride hazırlandı.. Böylelikle gelir seviyesine göre ayrılan ülkeler arasında nispi bir sıralama yapma imkânı yakalanıyor.
 
Raporda öne çıkan bölümler:
 
Geçtiğimiz iki yılın birincisi ABD, bu sene liderliği Birleşik Krallık'a devretti. Özellikle yatırımlarını küreselleştirmeye çalışan Türk şirketleri, kurdukları aracı şirket veya doğrudan yatırımları ile Birleşik Krallık'ı bir üs olarak belirledi. Birleşik Krallık, özellikle Türkiye'ye yakınlığı, uluslararası hukuk, finans ve yatırım danışmanlarına erişim kolaylığı ile cazip bir yatırım adresi oldu. Ülke, diğer gelişmiş batı ülkelerine kıyasla vergi avantajı, şirket kurma süreçlerindeki esneklik ve para biriminin kullanım kolaylığı ile ön plana çıkıyor. Türk şirketlerinin 2017 yılında tespit edilen yurt dışı yatırım ve şirket satın almalarının işlem bazında yüzde 18'i Birleşik Krallık'ta gerçekleşti.
 
Sıralanan tüm ülkelerin 21 tanesi Avrupa'da yer almakla birlikte, endekste öne çıkan önemli bir bulgu, Doğu Avrupa ülkelerinin yatırım adresi olarak son yıllardaki çıkışını sürdürmeleri oldu. Polonya, Macaristan, Romanya ve Sırbistan gerek Türkiye'den gerek dünyadan özellikle imalat operasyonlarına dönük önemli miktarda yatırım çekiyor. Romanya, bu alanda Türk yatırımcıların birinci adresi olsa da, Türk yatırımcılar geçtiğimiz yıl özellikle Sırbistan merkezli imalat yatırımlarını arttırdılar. Endekste iki yıldır iyi bir yer edinen Çekya'nın şirketlerimizce potansiyelinin altında değerlendirildiği gözlemleniyor. Bununla birlikte, özellikle son dönemde Türk şirketlerinin satın aldığı önemli markaların menşei ve ekonomik büyüklükleri göz önünde bulundurulduğunda, Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda, Belçika gibi gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri önemli birer yatırım adresi olmaya devam ediyor.
 
 

 
Yıllık yatırım istatistiklerinden de görüldüğü üzere Avrupa'nın Türkiye açısından gerek yatırım kaynağı gerekse yatırım adresi olma niteliği endeks sonuçları ile de destekleniyor. Kendi değer zincirinde üst seviyelere yaklaşan şirketlerimiz, marka ve teknoloji transferi sağlayacak alımlarına gelişmiş ülkelerde devam edeceklerdir.
 
Afrika ülkeleri özellikle fırsat odaklı yaklaşımları olan Türk şirketleri için düşük gelirli ülkeler grubunda önemli yer edindi. Kuzey Afrika ülkeleri daha çok öne çıksa da Türkiye'nin Sahra altı Afrika'da gerek siyasi gerekse ekonomik atılımları zaman içerisinde yatırıma dönüşmeye başladı. Ayrıca, bu yıl, Kenya da listeye girmeyi başardı. Tanzanya ve Nijerya listede yer alamasa da bu ülkeleri takip ediyor. Son yıllarda Sudan da Türk yatırımcıların ilgi alanına girmeye başladı. Ortadoğu'da yaşanan politik belirsizliğin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğine yönelik algının, Türk yatırımlarının bu bölgeye yönelmesine neden olabileceği düşünülüyor.
 
Küresel ekonomik hareketliliğin tersine, ekonomi gündemimizde çeşitli sebeplerle ikinci planda kalmış Asya Pasifik bölgesi hala önemli fırsatları barındırıyor. Genç ve büyüyen ciddi bir nüfusa sahip bu ülkelere dönük gerek siyasi gerek ekonomik ilişkiler son  yıllarda önemli mesafe kat etti. Listeye girmeyi başaran Çin, Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Malezya'nın yanında bu yıl Vietnam ve Tayland da endekste kendine yer edindi. Hindistan, Orta ve Güney Asya'daki en fazla yabancı yatırımı çeken ülke olsa da yabancı yatırım girişleri halen nüfusuna göre çok küçük. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki ziyaretin ikili ekonomik ilişkileri güçlendireceği öngörülüyor.
 
Önceki döneme oranla nispi olarak artan petrol fiyatları, yakın pazarlardaki ekonomik görünümü az da olsa yukarı çekmeyi başardı. Irak ve Suudi Arabistan'ın yatırımcılar için daha iyi bir izlenim yarattığı görülüyor. İran, yaptırımların devreye alınması sonrası önceki seneki rüzgârını kaybetti. En fazla Türk yatırımını barındıran Rusya'nın, Ukrayna ve Batı ülkeleri ile yaşadığı ekonomik ve politik sorunlar sebebiyle çektiği doğrudan yabancı yatırımlar 2014'ten bu yana hızla düşüyor. Ülke, Türk yatırımcıları açısından da bir önceki yıla nazaran daha düşük bir derece elde etti.
 
2017 yılında yurt dışında 2 milyar ABD Dolarlık sıfırdan yatırım ve yarım milyar ABD Dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildi. İmalat, lojistik, inşaat malzemeleri, ahşap işleme, enerji ve gıda sektörlerine yatırım ön plana çıktı.
 
Endekse göre; bölgesel ve küresel coğrafyada öne çıkmak isteyen Türk şirketleri, 2017 yılında yurt dışında 2 milyar dolarlık 72 sıfırdan yatırıma imza attı. (2016 yılında 2 milyar ABD Doları). Buna ek olarak, yine 2017 yılında Türk şirketleri tarafından yurt dışında yarım milyar dolarlık 17 birleşme ve satın alma işlemi (2016 yılında 3,6 milyar doları) gerçekleştirildi. 2017 yılı ile birlikte son 15 yılda Türk şirketleri yurt dışında toplamda 30 milyar doların üzerinde 300 adet birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirmiş oldu.
 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) hakkında detaylı bilgiye www.deik.org.tr adresinden, Bain & Company hakkında detaylı bilgiye ise https://www.bain.com/adresinden ulaşılabilmektedir.
UK TURKİSH OVERSEAS INVESTMENTS FORUM, LONDRA, 15.05.2018

UK Turkish Overseas Investment Forum, 10 Mayıs 2018 tarihinde Londra Conrad St James Otel'de gerçekleştirildi. Ev sahibi kuruluş EEL Events organizasyonuna, DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi ana destekçi olarak katkı verdi.  İçerik ve konuları Türk yatırımcılarının talep ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan konferansa, yatırımlarını İngiltere üzerinden küreselleştirmeyi amaçlayan şirketler ve bu şirketlere mali, hukuki ve idari yönden destekleyici hizmetler sunan temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmaları Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara, TBCCI Başkanı Emma Edhem, İngiltere Türkiye Özel Ticaret Temsilcisi Lord Janvrin ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından gerçekleştirildi.

Dentons, Clifford Chance, Dome Group, UK Department of International Trade, BCCT ve TBCCI tarafından da desteklenen etkinlikte İngiltere Yatırım İklimi, Brexit ve Yatırımcılara Bölgesel Etkileri, İngiltere Üzerinden Yatırımların Mali ve Hukuki Yapılandırılması, Yatırım Finansmanı ve Şirket Birleşme & Satın almaları, uluslararası Altyapı ve Enerji Yatırımlarının Yapılandırılması ve Risk Yönetimi, İngiltere perakende pazar penetrasyonu ve son trendler ile servet yönetimi ve İngiltere gayrimenkul sektörü masaya yatırılmıştır.

ANA KONUŞMACILAR

 • H.E. Abdurrahman Bilgiç, Ambassador of Turkish Republic to UK

• H.E. Lord Janvrin, UK Turkey Trade Envoy

• Volkan Kara, DEIK Outbound Investments Business Council Chairman

• Emma Edhem, Chairwoman of TBBCI

• Chris Gaunt, Chairman BCCT

• Barlas Balcıoğlu, Partner, Baseak & Dentons

• Phillip Souta, Head of UK Public Policy, Clifford Chance LLP

• Vomic Shah, Regional Head of Bus. Development UK Export Finance

• Antonio Marsocci, Managing Partner, Think Positive

• Omar Majid, Director, Salonica Gorup

• David Hutchings, Head of the European Investment Strategy, Cushman & Wakefield

• Tylor Hartwell, Head of Transport and Telco, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe

TURKISH OVERSEAS INVESTMENTS FORUM

TURKISH OVERSEAS INVESTMENTS FORUM

UK Turkish Overseas Investment Forum, 10 Mayıs 2018 tarihinde Londra Conrad St James Otel'de gerçekleştirildi. Ev sahibi kuruluş EEL Events organizasyonuna, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ana destekçi olarak katkı verdi.  İçerik ve konuları Türk yatırımcılarının talep ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan konferansa, yatırımlarını İngiltere üzerinden küreselleştirmeyi amaçlayan şirketler ve bu şirketlere mali, hukuki ve idari yönden destekleyici hizmetler sunan temsilcileri katıldı. Açılış konuşmaları Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara, TBCCI Başkanı Emma Edhem, İngiltere Türkiye Özel Ticaret Temsilcisi Lord Janvrin ve Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından gerçekleştirildi.

Dentons, Clifford Chance, Dome Group, UK Department of International Trade, BCCT ve TBCCI tarafından da desteklenen etkinlikte İngiltere Yatırım İklimi, Brexit ve Yatırımcılara Bölgesel Etkileri, İngiltere Üzerinden Yatırımların Mali ve Hukuki Yapılandırılması, Yatırım Finansmanı ve Şirket Birleşme & Satın almaları, uluslararası Altyapı ve Enerji Yatırımlarının Yapılandırılması ve Risk Yönetimi, İngiltere perakende pazar penetrasyonu ve son trendler ile servet yönetimi ve İngiltere gayrimenkul sektörü masaya yatırılmıştır.

 
“SELECT USA PROGRAMI” ABD YATIRIM TOPLANTISI, 02.02.2018

Select USA & US Investor Visa Programlarının İş Konseyi üyelerine tanıtıldığı toplantı 2 Şubat 2018 tarihinde DEİK ofisinde gerçekleşmiştir. Toplantıya ABD İstanbul Ticaret Ataşesi John Coronado ve Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara başkanlık etmiştir.

 • ABD Konsolosluğu ticaret müşavirleri tarafından gerçekleştirilen SelectUSA program detayları linkten indirilebilir. https://www.selectusa.gov/about-selectusa
 • Temel olarak programın amacı, ABD'ye yapılan yatırımları kolaylaştırmak ve yabancı doğrudan yatırımın (DYY) ABD ekonomisindeki rolünün farkındalığını artırmaktır.
 • Toplantı vesilesi ile 20-22 Haziran 2018 tarihlerinde yıllık yatırım konferansına konsey üyeleri davet edilmiştir.
 • Ticaret ve Yatırımcı vize programları E1/E2, 5 yıl süreli olarak verilmekte olup, başvuruda bulunan yatırımcının firma ortaklığının asgari %50'si Türk sermayesi olmalıdır. Yatırımın ilk aşamalarının ve anlaşma sürecinin bitmesini takiben E2'e başvuruda bulunulabilir. Yatırımcıların ve şirket yöneticilerinin haricinde teknik uzmanlık gerektiren personeller de bu vizeden yararlanarak ABD'de kurulu şirketlerde görevlendirilebilir.
 • İş kurmak, anlaşma yapmak, davaya katılmak, konferans vb iş aktivitelerinde yer almak için B1/B2 vizeleri kullanılabilir. B1/B2 vizelerine sahip kişiler, şirket yöneticiliği yapılamamakta olup yönetim kurulu üyeliği yapılabilmektedir. Resmi evraklara attıkları imzaların geçerliliği bulunmaktadır. Temin etmesi E1/E2'e göre daha kolaydır.
 • E1/E2 yatırımcı vize değerlendirme süreci 4-6 hafta değişmektedir. Mümkün olan en erken tarihte konsolosluk ile irtibata geçilmesi önerilmektedir.
YATIRIM TAHKİMİ SEMİNERİ, 17.05.2017

Ana ev sahipliğini Chadbourne & Parke ve Norton Rose Fulbright tarafından yapılan  DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi işbirliği ile  "Yatırım Tahkimi Etkinliği", 17 Mayıs 2017 tarihinde saat 16:00-18:00 arasında İstanbul St. Regis Otel'de (Maçka)  gerçekleştirilmiştir.

Yatırımcıların, haklarını ve yatırımları koruma antlaşmalarına dayalı taleplerini başarılı şekilde elde edebilmelerinin yollarının tartışılacağı panelde aşağıda belirtilen sorulara cevap aranmıştır.  Temel olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

 • Yatırım uyuşmazlığı çözüm yolları nelerdir ve bunlara neden ihtiyaç duyulur?
 • Yatırımları koruma antlaşmaları yabancı yatırımcılara hangi korunma imkânlarını sağlamaktadır?
 • Yatırımları koruma antlaşmalarının sağladığı korunma imkânlarından faydalanmak için yatırımlar nasıl yapılandırılmalıdırlar?
 • Yatırım uyuşmazlıklarının finanse edilmesi nasıl mümkündür?
 • Değerleme ve zarar hesabı - zarar talepleri nasıl hesaplanmaktadır?

Açılış

Ayşe Yüksel, Yönetici Ortak, Chadbourne & Parke İstanbul Ofisi

Volkan Kara, DEİK Yurtdışı yatırımlar İş Konseyi Başkanı

Panel

James Rogers, Partner, Norton Rose Fulbright

Paul Stothard, Partner, Norton Rose Fulbright

NazIı Dereli Oba, Hukuk Direktörü, Karadeniz Holding

David Saunders, Genel Müdür, Berkeley Research Group

YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2017 BASIN LANSMANI, 17.05.2017

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Bain & Company işbirliği ile hazırlanan ‘Yurtdışı Yatırım Endeksi' raporu, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna sunuldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Bain & Company tarafından, Türk şirketlerine yönelik geliştirilen 2017 yılı Yurtdışı Yatırım Endeksi açıklandı. Endeks, Türk yatırımcılar açısından önem arz eden seçilmiş belli başlı kriterlere göre dünya ülkelerini derecelendiriyor. Dönemsel olarak hazırlanan endeks, yatırım yapılacak ülkenin iç dinamiklerinin yatırım önceliklerini etkilediği gerçeğinden hareketle bu yıl ülkeleri; yüksek, orta ve düşük gelirli olmak üzere 3 grupta inceliyor.

‘2017 Yurtdışı Yatırım Endeksi'ne ilişkin yaptığı açıklamada DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türk şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma veya sıfırdan yatırımlarıyla küresel bir oyuncu olmak adına kendi kategorisinde parlayan bir yıldız konumunda olduğunu söyledi. Yurtdışı yatırımların son 15 yılda 10 kat arttığını ve artış trendinin de yükselerek sürdürdüğünü belirten DEİK Başkanı Vardan, Türk şirketlerinin önceliklerinin,  motivasyonlarını ve kaygılarını yansıtmaktan uzak olduğunu söyledi. DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi'nin, endeksi tasarlarken, Türk şirketlerinin hassasiyetlerini önceliklendiren bir yaklaşım izlediğini belirten Başkan Vardan, "Çalışmalarımızı belkemiğimizi oluşturan İş Konseyi sayımız da artmış durumda. Bugün 128'i ülke bazında olmak üzere, 135 İş Konseyimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tabir-i caizse, dünyanın ayak basılmadık, temasa geçilmedik ülkesi kalsın istemiyoruz. Ayrıca bu ülkelerde sadece ürün alıp satmak yerine; nasıl ve hangi yatırımlarla iş adamlarımızın gelişmesini sağlarız diye devamlı düşünüyoruz. Yani bir yandan yeni ve ileri teknolojilerde yabancı firmaları ülkemize çekmeye çalışırken, diğer yandan da firmalarımızın yatırım yapmalarının çok uygun ve kârlı olduğunu düşündüğümüz ülkelere gitmeleri yönünde öneriler geliştirmeye çalışıyoruz" dedi. DEİK Başkanı Vardan, Yurtdışı Yatırım Endeksi'nin alanında Türkiye'de yapılan ilk ve tek çalışma olduğunu hatırlattı ve  birçok uluslararası kuruluş, danışmanlık şirketi, bankanın hazırladığı yatırım endeksi çalışmalarının Türk şirketlerinin önceliklerini,  motivasyonlarını ve kaygılarını yansıtmaktan uzak olduğunu sözlerine ekledi.

DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı ve Bain & Company Şirket Ortağı Volkan Kara ise rapora ilişkin değerlendirmesinde; "Bu yılki raporumuzun bulgularından da görüleceği üzere önceki yıla kıyasla küresel yatırım akışlarında hafif bir dalgalanma yaşandığı görülse de yurtdışına giden Türk yatırımlarında son yıllarda yakalanan hızın fazla altına inilmemiştir. Cılız küresel ekonomik ve ticari büyüme altında küresel yatırım akışları ise 2016 yılında % 13 düşerek yaklaşık 1,52 trilyon ABD dolarına ulaştı. Küresel birleşme ve satın almalar % 13'lük bir artış ile 831 milyar ABD dolarına ulaşarak, 2007 krizinden sonraki en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Ne var ki yeni yatırımlar sınırlı sayıda ülkede gerçekleştirilen büyük altyapı projelerinin tetiklemesi ile bir önceki yıla göre ancak % 5 artış göstererek 810 milyar ABD Doları'na ulaştı. Bu bağlamda Türk şirketlerinin dış yatırımlarda 2016 performansını olumlu değerlendiriyorum. Endekste son dönem Türk yatırımcılarının davranışlarına paralel olarak yatırım adreslerinin seçiminde; başta Balkan ülkeleri ve komşu coğrafyalar olmak üzere, organik ticari bağı olan ülkeler ve politik ilişkilerin hareketlendiği ülkeler öne çıktı. Üretim, turizm, altyapı, enerji, gıda ve perakende ise en fazla yatırım yapılan sektörler oldu." Dış yatırım temasına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek; "Kendi değer zincirinde üst basamaklara tırmanmak isteyen şirketler için dış yatırımlar elzem bir konu olmakla beraber, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını aşma noktasında sıçrama tahtası olabilir" dedi.

Metodolojisi DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve Bain&Company danışmanlarının katkıları ile hazırlanan endeks; dünya ülkelerini ‘iş yapma ortamı ve kalkınmışlık', ‘know-how potansiyeli', ‘iç ve komşu pazar büyüklükleri', ‘mevzuat altyapısı', ‘üretim ve hammadde maliyeti', ‘Türkiye ile ilişkiler' ana başlıkları altında belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendiriyor. DEİK üyelerine dönük gerçekleştirilen dönemsel yatırımcı algı anketi sonuçları ile belirlenen kategoriler gelişmiş ülkelerin pek çoğunda yüksek performans olarak karşımıza çıkıyor. Türk yatırımcılar açısından cazip az kalkınmış ülkeleri de değerlendirmeye alabilmek adına bu yıl endeks 3 kategoride hazırlanmış bulunuyor. Böylelikle gelir seviyesine göre ayrılan ülkeler arasında nispi bir sıralama yapma imkânı yakalanıyor.

Raporda öne çıkan bölümler:

Önceki yıla kıyasla endekste yüksek gelirli ülkeler sınıfında ABD ve orta gelirli ülkeler sınıfında Çin liderliğini korurken; düşük gelirli ülkeler sınıfında ise Azerbaycan ilk sırada yer aldı.  Avrupa ülkeleri ise cazibesini koruyor. İngiltere ve Rusya önceki seneye göre yükselişte.

Endekste yüksek gelirli ülkeler sınıfında ABD ve orta gelirli ülkeler sınıfında Çin liderliğini korurken; düşük gelirli ülkeler sınıfında ise Azerbaycan ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin yatırım stoğunda en yüksek paya sahip olan Avrupa ülkeleri bu yıl da endekste önemli bir yer tutuyor. Endekste önceki yıla göre yükselişte olan Rusya ve İngiltere dikkat çekmekte. Brexit sonrası AB regülatif çerçevesinden ve sınırlamalarından sıyrılan İngiltere merkezli yatırımlar ve sektör oyuncuları, ölçeklerini büyütme noktasında önceki yıla kıyasla daha umutlu konumdalar.  Rusya, Türkiye'nin mevcut yatırım stoğunun en fazla yoğunlaştığı ülke olarak siyasi ilişkilerin önceki yıla kıyasla düzene girmesi ile bu sene önemli bir yer ediniyor.

Doğu Avrupa ülkeleri, yatırım adresi olarak son yıllardaki çıkışını sürdürüyor. Polonya, Macaristan, Romanya gerek Türkiye'den gerek dünyadan özellikle imalat operasyonlarına dönük önemli miktarda yatırım çekmekte. Yine genişleyen AB ekseninde Baltık ülkeleri iş yapma ortamları ve uygun coğrafi lokasyonları ile endekste önemli bir yer ediniyor.

Düşen petrol fiyatlarının en çok etkilediği bölgeler olan Orta Doğu ve Avrasya bölgeleri, DEİK'in hesaplamalarına göre, bir önceki yıla kıyasla Türk menşeili yatırımlarda ciddi düşüş¸ gözlemlenen bölgeler oldu. Ancak en fazla Türk yatırımını barındıran Rusya ile düzelmeye başlayan ilişkiler, yeni dönemde bu bölgenin bir önceki seneye nazaran biraz daha iyi değerlendirilmesine sebep oluyor. Endeks sonuçlarında da bir önceki yıla kıyasla Türki Cumhuriyetleri ve Rusya kendine önemli yer ediniyor.

Geçen yıla nazaran Asya-Pasifik bölgesine yatırım akışında 2 kat artış¸ olduğu tespit edilmiştir. Ekonomi gündemimizde fazla rasyonel olmayan sebeplerle ikinci planda kalmış¸ dünyanın bu sıcak yatırım adresi önemli fırsatları da hala barındırmakta. Ciddi bir Müslüman nüfusa da sahip bu ülkelere dönük gerek siyasi gerek ekonomik ilişkiler son bir yılda önemli mesafe kat etmiş¸ durumda. Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü Donem Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ve Çin ziyaretleri, kurumsal holdinglerimizin gerçekleştirdiği sıfırdan yatırımlar ve şirket satın alımları ile müteahhitlik şirketlerimizin bölgeye dönük aktif ilgisi önemli adımlar olarak nitelendiriliyor. Listeye girmeyi başaran Çin, Hindistan, Endonezya ve Malezya yatırımcıların radarına giren önemli adresler olarak karşımıza çıkıyor.

2016 yılında yurtdışında 2,8 milyar ABD Dolarlık sıfırdan yatırım ve 3,6 milyar ABD Dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildi. Üretim, lojistik, turizm ve gıda sektörlerine yatırım ön plana çıktı.

EIU GROUP RETAIL & CONSUMER GOODS OUTLOOK IN MENAT EVENT, 23.03.2017

The Economist Group Intelligence Unit (EIU) Perakende Uzmanı Joh Copestake'in katılımıyla 23 Mart 2017 Çarşamba günü saat 16:00-18:00 arasında DEİK ofisinde (River Plaza, 10.Kat, Levent-Istanbul) Türkiye ve yakın coğrafya tüketim ürünleri ve perakende sektör görünümü üzerine kısıtlı katılımlı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

YURTDIŞI YATIRIM FORUMU 23 ŞUBAT 2017

Bu yıl 2.si düzenlenen Yurtdışı Yatırım Forumu, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ev sahipliğinde 250 kişilik bir organizasyonla İstanbul'da gerçekleştirildi. Açılışının T.C. Başbakan Yardımcısı Sn Mehmet Şimşek, EBRD Türkiye Direktörü Jean Marquet ve İş Konseyi Başkanı Volkan Kara'nın yaptığı etkinlikte Türk yatırımcılara dönük yatırımların mevzuat ve finansmanı temaları işlenmiştir.

Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı ve Dentons uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan Türk şirketleri için potansiyel arz eden yeni pazarlara dönük hukuki vakalar ve finansman enstrümanlarının tanıtıldığı etkinlikte; "Uluslararası Yatırımların Mevzuatı" teması altında ; Representations and Coventants, Financial Assistance & Restriction Mitigation, Drivers of Vendor due diligence & Purchaser due diligence, Balanced request for contractual protection: Warranties, indemnities, limitation of liability, W&I Insurance, Limits & Costs temaları ele alınmıştır.

"Uluslararası Finansman: Politikalar & Prosedürleri" bölümünde ise Türk imalat yatırımları ile altyapı & taahüt sektörü yatırımlarının komşu pazarlarda ne gibi finansman olanakları ile değerlendirilebileceği masaya yatırılmıştır.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, DEİK Yurtdışı Yatırım Forumu'nda hükümet olarak yatırımcılara destek vereceklerini belirtti. Şimşek, "Türk firmalarının yurtdışına marka satın alma amacıyla yaptıkları yatırım cari açığı azaltır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği Yurtdışı Yatırım Forumu'na katıldı. Şimşek, burada yatırımcılara hitaben yaptığı konuşmasında yurtdışında marka satın almanın Türkiye'nin cari açığını azaltacağını belirtti. Şimşek, bu amaçla yatırımcıların destekçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Yurtdışında marka satın almanın çok önemli olduğunu dile getiren Şimşek, "Türk firmalarının yurtdışına marka satın alma amacıyla yaptıkları yatırım Türkiye'yi büyütür, Türkiye'nin cari açığını azaltır, Türkiye'nin kalkınmasına ciddi oranda katkıda bulunur. Bu birinci husus. İkinci olarak hep deriz ki "Teknoloji olsa bir de sermaye olsa her şeyi çözeriz. Aslında dünyada sermayeden ve teknolojiden bol hiçbir şey yok. Herkese sunulan herkesin erişebileceği teknolojiler var" dedi.

MACARİSTAN YATIRIM OLANAKLARI TOPLANTISI, 22.02.2017

Macaristan Başkonsolosu Balázs Hendrich ve Macaristan Eximbank Türkiye Müdürü Arda Tugay'ın Macaristan Yatırım Ortamı sunumunu İş Konseyi üyeleri ile paylaşmıştır.

 

Gittikçe yatırımcılar açısından çekici bir pazar olmaya başlayan Macaristan, özellikle son dönemde otomotiv, bilgi teknolojileri, biyo-teknoloji, makine vb. sektörlerinde grup ülkelerine yapılan yatırımlar bu görüşü desteklemektedir. Bu bağlamda ülke kıtaya görece büyük nüfusu, kurumsal yetkinlikleri, maliyet ve lojistik avantajlarını göz önünde bulundurarak gelecek dönemde tercih edebilir. Orta Avrupa otomotiv endüstrisi, düşük maliyetli, yüksek kaliteli bir üretim merkezi olmasıyla, Amerika'da Meksika'nın otomotiv endüstrisine benzer bir rol oynamaktadır. Bölgede büyümenin devam ederek yeni yabancı yatırımları çekmesi beklenmektedir.

TAHKİM FİNANSMANI SUNUMU, 22.12.2016

Kabine Hukuk ortaklarından Tuvan Yalım, Ural Aküzüm ve Dr Mehmet Karlı tarafından gerçekleştirilen sunumda yüksek maliyetli uluslararası tahkim süreçlerini finanse etmek adına son dönemde gelişen mekanizmalar katılımcılarla paylaşılmıştır.

YURT DIŞI YATIRIM ENDEKSİ 2016 BASIN LANSMANI, 17.05.2016

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Deloitte Türkiye işbirliği ile hazırlanan ‘Yurtdışı Yatırım Endeksi' raporu, 17 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı. Basın toplantısına DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara ile DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ender Arslan katıldı.

 

Endeks, Türk yatırımcıları açısından önem arz eden seçilmiş belli başlı kriterlere göre dünya ülkelerini derecelendiriyor. Türk şirketlerine yönelik olarak ilk defa geliştirilen Endeksin, bundan sonra her yıl düzenli olarak güncellenmesi planlanıyor.

 

Basın toplantısında konuşan DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, "Türkiye'nin 1980'lerde ihracatla başlayan küresel ekonomiye entegrasyon süreci, şirketlerimizin üretim kapasitesi ve kapital birikiminin oluşması ve yurtdışına yapılan yatırımlar ile devam etmektedir. Şirketlerimizin küresel pazarlarda yaptığı yatırımları Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda stratejik bir konu olarak görüyor ve destekliyoruz. Ülkemizin yapısal sorunları olan cari açığı azaltacak, know-how transferini mümkün kılan ve arz güvenliğine katkı sağlayacak yurtdışı yatırımlar, teşvik edilmeli ve desteklenmelidir" dedi.

 

Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Danışmanlık Bölümü Başkanı Başak Vardar ise rapora ilişkin olarak şunları söyledi: "Yurtdışına yatırım, bugün artık Türk şirketlerinin önemli bir ajanda maddesi. Özellikle belli bir sermaye gücüne erişmiş büyük ölçekli gruplar ile sektörlerinde önde gelen firmalar, bölgesel güç olma hedefiyle, yurtdışı yatırım alternatiflerini aktif olarak değerlendiriyorlar. Türk şirketlerin yurtdışı satın almalarının her yıl artan bir şekilde ilerleme gösterdiğini görüyoruz. Son on yıllık dönemde Türk şirketleri yurtdışı pazarlarda toplam değeri yaklaşık 25 milyar ABD doları olan 250 satın alma işlemi gerçekleştirdi. Bu pazarlar arasında komşu coğrafyalar, ana ticaret ortağı konumundaki ülkeler ile politik ilişkilerin güçlü olduğu ülkeler öne çıktı. Üretim, inşaat, altyapı, enerji, turizm, gıda, kimya ve perakende ise en fazla yatırım yapılan sektörler oldu."

 

DEİK bünyesinde faaliyet gösteren DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı Volkan Kara ise, "Yurtdışındaki Türk yatırımcılarımızın üretim, finans, istihdam ve yatırım kapasitelerinin; uluslararası rekabet edebilirlik, üretkenlik, etkinlik ve karlılıklarının artması için Türkiye'ye benzer süreçlerden geçen ülkelerin geliştirdiği teşvik ve destek mekanizmalarının incelenmesi gerekiyor" dedi.  İş Konseyi Başkanı Kara, bu konuda bir yol haritası hazırladıklarını ve ekonomi yönetimi ile işbirliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

 

Metodolojisi DEİK uzmanları tarafından oluşturulan ve yine DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Üyeleri ve Deloitte uzmanlarının katkıları ile son haline getirilen Yurtdışı Yatırım Endeksi; dünya ülkelerini kalkınmışlık düzeyi ve know-how potansiyeli, iç ve komşu pazar büyüklüğü, iş gücü, lojistik ve üretim maliyetleri, hammadde potansiyeli, sahip oldukları mevzuat avantajları ve dezavantajları ile Türkiye ile olan ekonomik ve siyasi ilişkiler açısından değerlendiriyor ve ağırlıklandırıyor. Endeks çalışmasında ülkeler, kişi başı milli gelir seviyelerine göre ‘orta ve düşük gelirli ülkeler' (yıllık kişi başı milli geliri 20.000 dolardan az olan ülkeler) ve ‘yüksek gelirli ülkeler' (yıllık kişi başı milli geliri 20.000 dolar ve üzerinde olan ülkeler) olmak üzere iki grup altında toplanıyor ve her gruptaki ilk 25 ülkenin sıralaması yapılıyor.

 

Endekste orta ve düşük gelirli ülkeler sınıfında Çin; yüksek gelirli ülkeler sınıfında ise ABD ilk sırada yer alıyor.  Avrupa ülkeleri ise cazibesini koruyor.

 

Orta ve düşük gelirli ülkeler sınıfında Çin birinci sırayı alırken, yüksek gelirli ülkeler sınıfında ise ABD ön plana çıkıyor. Türkiye'nin yatırım stoğunda en yüksek paya sahip olan Avrupa ülkeleri ise, endekste önemli bir yer tutuyor.

 

Son dönemde Türk şirketlerinin satın aldığı önemli markaların menşei ve ekonomik büyüklükleri göz önüne alındığında gelişmiş Avrupa ülkeleri önemli birer yatırım adresi olmaya devam ediyor. Bununla beraber Romanya, Polonya, Macaristan ve Baltık Bölgesi ülkeleri gibi 2004 sonrası AB üyesi olan ve gelişmekte olan Avrupa ülkelerinin de Türk yatırımcısı için cazip coğrafyalar olduğu görülüyor.

 

Amerika kıtasında yer alan ülkelerin ise, Türk şirketlerinin mevcut yatırım stoğunda henüz çok sınırlı bir paya sahip olsalar da, önümüzdeki dönemde gerek pazar çeşitlendirme ihtiyacı, gerekse hammadde potansiyelleri ile cazip ülkeler olarak ön plana çıkma potansiyeline sahip oldukları belirtiliyor.

 

Ortadoğu'da yaşanan siyasi belirsizliğin önümüzdeki dönemde de devam edeceğine yönelik algının, Türk yatırımcıları Asya-Pasifik ve Amerika gibi bölgelere yönelmeye iteceği tahmin ediliyor.

Son iki yılda yurtdışında 5,2 milyar dolarlık sıfırdan yatırım ve 10 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirildi

Rapor, Türk şirketlerinin, 2014-2015 döneminde yurtdışında gerçekleştirdiği birleşme ve satın alma işlemleri ile sıfırdan yatırımların da bir özetini sunuyor. Rapora göre; bölgesel ve küresel coğrafyada öne çıkmak isteyen Türk şirketleri, 2015 yılında yurtdışında 2,4 milyar dolarlık 52 sıfırdan yatırıma başladı (2014; 2,8 milyar dolar ve 100 yatırım). Buna ek olarak, yine 2015 yılında Türk şirketleri tarafından yurtdışında 3,5 milyar dolarlık 35 birleşme ve satın alma işlemi (2014; 6,5 milyar dolar ve 41 işlem) gerçekleştirildi.

Üretim, perakende, finans ve altyapı sektörlerine yatırım ön planda

2014-2015 döneminde, Türk şirketlerinin yurtdışında yaptıkları birleşme ve satın alma işlemleri genellikle üretim ve altyapı sektörlerinde gerçekleşti. Bunları enerji, gayrimenkul, internet, mobil hizmetler ve teknoloji sektörleri izledi. Sıfırdan yatırımlarda ise üretim ve perakende sektörleri açık ara en çok tercih sektörler oldular. Finans, lojistik, ev aletleri, yiyecek-içecek ve inşaat sektörleri de sıfırdan yatırımlar açısından hareketli sektörler arasında yer aldılar.

Yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler yatırımların adresi oldu

lmanya, ABD, Rusya, Birleşik Krallık ve İspanya gibi yüksek gelir grubunda yer alan ülkeler hem sıfırdan yatırımlar hem de birleşme ve satın almalar için tercih edilen ilk 10 ülke arasında yer buldu. 2014-2015 döneminde, birleşme ve satın alma işlemleri için tercih edilen ülkelerin başında 12 işlem ile ABD yer aldı. ABD'yi takiben; Almanya 9, Rusya 5, İtalya, Hırvatistan ve Hollanda 4'er işlemle sıralamada yerini aldı. Sıfırdan yatırımlarda ise, Almanya 32 yatırımla açık ara başı çekerken, Romanya 16, Makedonya 12, ABD 8 ve Rusya 8 yatırım ile Almanya'yı izlediler.

 

GTR TÜRKIYE TICARET VE İHRACAT FİNANSMANI KONFERANSI,23,03.2016

Exporta Publishing & Events tarafından DEİK kurumsal işbirliği ile 22-23 Mart 2016 tarihlerinde Shangri-La Hotel İstanbul'da Türkiye Ticaret ve İhracat Finansmanı Konferansı (Turkey Trade & Export Finance Conference) düzenlenecektir.

Ticaret ve ihracat finansmanı ile birçok güncel konunun ele alınacağı etkinliğe birçok finans kuruluşu temsilcilerinin katılımı beklenmektedir.

Etkinliğe katılmayı dileyen üyelerimizin detaylar için www.gtreview.com/events/europe/turkey-trade-export-finance-conference-2016/  web adresini ziyaret etmeleri veya Exporta Publishing & Events ile (Lamide Ojutalayo, E.mail: lojutalayo@gtreview.com, T: +44 (0)20 8772 3011) irtibata geçmeleri rica olunur.

Not: DEİK üyesi şirketler için %20 indirimli ücret uygulanmaktadır.

YURT DIŞI YATIRIM FORUMU 2016, 21.01.2016

Yurtdışı Yatırım Forumu, DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ender Arslan ve Dünya Bankası Uluslararası Finans Şirketi (IFC) Türkiye Müdürü Aisha Williams'ın katılımları ile 21 Ocak 2016 tarihinde İstanbul'da Ceylan Intercontinental Otel'de gerçekleşti.

 

DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi koordinasyonunda Allen&Overy ve IFC ortaklığında gerçekleştirilen forumda, Türk şirketleri için potansiyel arz eden yeni pazarlara dönük hukuki vakalar, finansman enstrümanları ve dış yatırımlara ilişkin yeni sermaye ihracı mevzuatı masaya yatırıldı.

 

DEİK/Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ender Arslan  "Türkiye için nisbeten yeni bir kavram olan yurtdışı yatırımın kamuoyu üzerindeki algısı da hızlı biçimde değişmektedir" dedi. Gelişmekte olan küresel bir oyuncu olan Türkiye'nin yurtdışında gerçekleştirdiği artan Birleşme ve Satın alma ve Sıfırdan Yatırımlarıyla kendi skalasında parlayan bir yıldız olduğunu belirten Arslan, Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi'nin küresel çapta faaliyetlerini ve yatırımlarını sürdüren büyük Türk Şirketlerini bünyesinde barındırdığını söyledi. Türkiye'nin 2023 Yurtdışı Yatırım Hedeflerini ve Strateji Raporu'nun 2015 yılının son aylarında tamamlandığını ve karar alıcılar ile 2016 yılı için paylaşılacağını belirten Arslan, Yatırım alanları ve ülkeleri incelenirken dış yatırım yapılacak sektör ve ülkenin cari açığı azaltıcı etki, know-how transferi ve arz güvenliği konularında fayda sağlayacak sektörler/ülkeler olması tercih edildiğini vurguladı.  Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Belçika'dan Godiva, İngiltere'den United Biscutis, Hollanda'dan Mexx, Almanya'dan Grundig, Rusya'dan Trader Media East, Iran'dan Razi Petrochemcials, Güney Afrika'dan DEFY, İtalya'dan FinCuoghi, Türk şirketleri tarafından satın alınmış, bu alımlardan daha fazla ilgili ülkelerde sıfırdan yatırımlar yapılmış ve yurtdışı Türk şirketlerinin toplam varlıkları 50 Milyar ABD dolarına yaklaşmıştır."

 

Türkiye IFC'nin 3. Büyük Partneri Oldu

Dünya Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye Müdürü Aisha Williams, Türkiye'nin her zaman öncelikli bir piyasa olarak kabul edildiğini söyledi.  IFC'nin 2015 yılı içinde 18 milyar dolarlık yatırımının olduğunu belirten Williams, 4.3 milyar dolarlık portföyünün Türkiye'de olduğunu söyledi.  Türkiye'nin IFC için çok önemli bir partner ve müşteri olduğunu söyleyen Williams, Türkiye'nin IFC'nin uluslararası alanda  beraber olarak çalıştığı üçüncü  ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerji alanında şu anda rekor ile 1.8 milyar dolarlık yatırım projesinin olduğunu vurgulayan Williams, IFC'nin Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) ile  projelerinin sürdürülebilir enerji ve altyapı geliştirme üzerine olduğunu ifade etti. Türkiye'nin önemli bir partner ve müşteri olmasının şirketlerin daha esnek ve rekabetçi olduğunu belirten Williams, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD)'nün doğrudan yabancı yatırımların düşüşe geçtiğini söyledi. Gelişmekte olan ülkelerde sermayenin hareketi olması gerektiğini belirten Williams, şirketlerin uluslararası deneyim kazanmalarının önemli olduğunu söyledi. Türk şirketlerinin son birkaç yıl içinde doğrudan yatırımlarının arttığını belirten Williams, yurtdışı yatırımlarının 1.3 milyar dolardan 6 milyar dolara yükseldiğini ve IFC'nin son üç senelik dönemde TAV, Şişecam ve Anadolu Grubu'nun yurtdışı yatırımlarına finansman sağladıklarını ifade etti.

Yurtdışına Yatırımlar Ekonomi Bakanlığına Bildirilecek

Allen Overy Londra ofis ortaklarından Tim Scales yurt dışı projelerde kontrat bazlı riskleri değerlendirirken, forumun son kısmında yurt dışı yatırım mevzuatı hakkında bilgi veren Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürsel, 32. Sayılı kararda yapılan değişiklik ile yurt dışına yatırım yapan Türk şirketlerinin sermaye ihracatından sonraki 3 ay içinde Ekonomi Bakanlığı'na bilgi vermesi gerektiğini söyledi. Gürsel, bildirimlerini Bakanlık web sitesinde  yakın zamanda açılacak olan dijital anket formu üzerinden yapılabileceğini belirtti. 

YURT DIŞI PERAKENDE YATIRIMLARI KONFERANSI, 23.07.2014

2013 yılı itibariyle 30 Milyar ABD dolarını aşan yurtdışındaki Türk yatırımları, son 10 yılda yakaladığı ivme ile ekonomi gündeminde görünürlüğü artmaktadır. Kriz döneminde dahi dünya ortalamasının üzerinde seyreden dış yatırımlar alanı Türk şirketleri için yeni bir oyun sahası olmakla birlikte her geçen gün daha da ön plana çıkmaktadır. Türk şirketlerinin özellikle MENA ve CIS bölgelerinde yoğun yatırım planları bilhassa perakende sektöründe öne çıkmaktadır.

Yurtdışı Yatırımlar konusunda çalışmalarını sürdüren tek iş dünyası kuruluşu olarak DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi bünyesinde planlanan bu etkinlik ve etkinlikte katılımcılara sunulacak yayın ile üretilen nitelikli bilgi ve deneyimlerin kamuoyu ile paylaşılması ve perakende sektörünün uluslararası oyuncularına rehberlik etmesi amaçlanmaktadır. Çalışma ve etkinlik, Konseyin ‘'Perakende ve Dağıtım Zincirleri Yatırımları Komitesi'' tarafından EY Türkiye işbirliği ile hazırlanmıştır.

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

                     Dr. Zeynel Abidin Erdem, DEİK Başkan Yardımcısı

                     Selim Elhadef, EY Türkiye, Şirket Ortağı, Danışmanlık Hizmetleri Lideri

 

10.30-11.00 Uluslararası Marka Olma Yolunda Örnek Modeller

 

                     Hasan İbrahim Toksoy, Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkan Yardımcısı

 

11.00-11.15 Kahve Arası ve «10 Başlıkta Perakendecilikte Yurtdışı Açılımı» yayın paylaşımı

 

11.15-12.15    Understanding the forces that shape International Retail

 

                     Kristina Rogers, Partner, Global Emerging Markets Leader, Cons. Products, Retail, EY Global

                     Burak Övünç, General Manager, Mavi Jeans

                     Haluk Dörtlüoğlu, CFO, BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

                     Levent Yılmaz, Bay Döner

                     Moderator: Cem Seymen, CNN Türk

Rapora linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.deik.org.tr/uploads/10-baslikta-perakendecilikte-yurtdisi-acilimi.pdf

MIGA YATIRIM GARANTİLERİ SEMİNERİ, 27.05.2014

DEIK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve IFC işbirliği ile Multilateral Investments Guarentee Agency (MIGA)'nın yatırımcılara sağladığı yatırım garanti enstürmanları ve sigorta kapsamları Noureddin Ennaboulssi (Kıdemli Danışman, MIGA) tarafından tanıtılmıştır.

"EMERGİNG MARKET GLOBAL PLAYERS" RAPORU BASIN TOPLANTISI, 24.03.2014

Kadir Has Universitesi (KHU) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile New York merkezli Columbia Universitesi Hukuk Fakültesi ve The Earth Institute ortak girişimi olan Vale Columbia Center on Sustainable International Investment (VCC) işbirliği dahilinde sürdürülen "Çok Uluslu Türk Şirketleri (ÇUŞ) araştırmasının üçüncü çalışması yayımladı. 2010-2012 yılları arasını kapsayan rapor; gelişmekte olan pazarlardan çıkan çokuluslu şirketlerin hızlı küresel büyümelerine ilişkin uzun soluklu bir çalışmanın bir kısmıdır.

Basın toplantısına KHU'dan Rektör Yardımcıları Ali Güzel ve Hasan Bülent Kahraman, Ekonomi Bölüm Başkanı Prof Sedat Aybar; DEİK Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Yatırım Daire Başkanı Metin Değer, DEİK Genel Sekreterliğinden Barış Sazak ve Mustafa Oğuz(Strateji ve İş Geliştirme Müşavirliği) katıldı.

Rapor, finans sektörü haricindeki uluslararası yatırımları 100 milyon Amerikan dolarını aşan 29 Türk ÇUŞ'unu saptayarak, yabancı varlıklarının büyüklüğüne göre sıralamıştır.  2013 yılı sonu itibariyle saptanan 29 şirket toplamda;

 37 milyar Amerikan doları yurtdışı varlık, 23 milyar Amerikan doları yurtdışı satış, 6 kıtada 426 yurtdışı iştirak ve 116,000 yurtdışı istihdama sahiptir.

Önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarla karşılaştırıldığında, 2013 sonu itibariyle Türk yatırımlarında artış söz konusudur. Rapor ayrıca şirketlerin toplam varlıkları(yurtiçi ve yurtdışı), satış, istihdam ve yatırım yapılan ülke sayısındaki artışlarını da göstermektedir.

Yatırım miktarının önemli bir bölümünün kısıtlı sayıda bir grup şirket tarafından yapıldığı gözlemlenmektedir. Yatırım miktarı en fazla olan ilk on şirket 26.4 Milyar Amerikan doları ile  toplam yurtdışı yatırımların %70'ine sahiptir. Ana grup şirketlerin yanında da son yıllarda sayıları gittikçe artan ikinci grup yatırmcı şirketler ortaya çıkmıştır. 2011 yılında yayımlanan çalışmada yurtdışı yatırımları 100 Milyon Amerikan dolarını geçen şirket sayısı 19'iken, 2013 sonu itibariyle bu sayı 29'a yükselmiştir. Sıralamaya yeni dahil olan şirketler; Anadolu Grubu (holding), Yıldırım Holding (holding), Gübretaş (Gübre-Kimya), Kürüm Holding (demir-çelik), Evyap (Hızlı Tüketim Ürünleri), Türk Hava Yolları (Havacılık), Türk Telekom (Telekomünikasyon), Hayat Kimya (Hızlı Tüketim), Ekol Lojistik (Lojistik), ve Teklas (otomotiv)'dır.

KHAS, DEİK ve VCC işbirliği ile bugün yayımlanan ve gelişmekte olan pazarların uluslararası şirketlerinin gelişimini içeren daha kapsamlı bir çalışmanın bir bölümünü oluşturan bu rapor, "Emerging Market Global Players (EMGP)" (Gelişmekte Olan Pazarların Küresel Oyuncuları) Projesi olarak bilinmektedir. EMGP Projesi, VCC önderliğinde 18 katılımcı ülke ile sürdürülmektedir. Ülke raporları şu ana kadar 14 ülkede yayımlanmıştır. Bu ülkeler; Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Macaristan, Hindistan, İsrail, Güney Kore, Meksika, Polonya, Rusya, Slovenya, Tayvan ve Türkiye'dir.

BPL GROUP YATIRIMLARDA POLİTİK RİSKLER SEMİNERİ, 05.03.2014

DEIK Yurtdışı Yatırımlar İş Konsey ve üye firmalardan Brokers House'un işbirliği ile küresel risk yönetimi şirketi BPL kıdemli risk danışmanı Zoe Towmdrow'un katılımı ile iş konseyi üyelerine yönelik düzenlenen etkinlikte;

Yurtdışında yatırım/proje/ticaret yapan firmaların karşılaşabileceği politik riskler

  -El koyma, millileştirme,

  -Sözleşme ihlalleri

  -Politik şiddet

Kapsamında sigortalı ve sigortasız bazı örnek olaylar ile sigorta piyasasının nasıl destekler sağlayabileceği konularında bilgilendirme yapılarak karşılıklı olarak çeşitli sorular ve firmaların yaşadığı sorunlar istişare edilmiştir.

Sorumlu personel: Barış Sazak | Strateji ve İş Geliştirme Müşavirliği

YATIRIMCI İLİŞKİLERİNİN ABC'S, 31.01.2014

 DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi ve TÜYİD İşbirliği ile TÜYİD Eğitim Çalışma Grubu Eşbaşkanlarımız Dr. Haluk Yükler ve İrem Çalışkan Dursun tarafından sunulacak eğitimde, kamuyu aydınlatma, pay sahipleri ile ilişkiler, yatırımcı ilişkileri temel bileşenleri, yatırımcıları ilgilendiren konular, hedefler ve beklentiler, Türkiye'de yatırımcı ilişkileri profili, yatırımcı ilişkilerinde hedef kitleler, temel yatırımcı İlişkileri araçları gibi pek çok konuya değinilecektir. Kimler katılabilir? 1-2 yıl tecrübeli mali işler, finans ve yatırımcı ilişkileri profesyonelleri, finans tecrübesi olup yatırımcı ilişkilerine yönelmek isteyenler ile temel bilgilerini tazelemek isteyenler Katılım sayısı salon kapasitesi ile sınırlıdır. Katılımlarınızı en geç 24 Ocak 2014 tarihine kadar incigencer@tuyid.org adresine bildirmenizi önemle rica ederiz.Hesap bilgileri kayıtta iletilecektir Eğitim, 31 Ocak 2014 tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında TOBB Plaza'da gerçekleşecektir.

Diğer İş Konseyleri