[KOPYASI] DEİK HAKKINDA

BUSINESS DIPLOMACY 2
BUSINESS DIPLOMACY 3
BUSINESS DIPLOMACY
Küresel Ekonomide Türkiye Serisi
Dış Ekonomik İlişkilerde Güncel Konular Serisi
Kültürel Etkileşim Serisi
Kurumsal Kapasite ve İş Geliştirme Serisi